fbpx

Ubezpieczenie instruktora jazdy konnej

Ubezpieczenie Instruktora jazdy konnej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktora lub trenera jeździectwa. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna trenera za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową, bądź wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją, lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Instruktora jazdy konnej

Formularz ze stawkami, oraz z wariantami ubezpieczenia –> FORMULARZ

OC instruktora jazdy konnej dotyczy następstwa czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Co ciekawe OC Instruktora jazdy konnej może być zawarte jednocześnie jako ubezpieczenie hipoterapeuty (OC Hipoterapeuty). Obie aktywności możemy umieścić na jednej polisie, a do tego towarzystwo nie zwiększa za nią składki. 

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie OC Instruktora jeździectwa dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej zawierającej tę aktywność. Jeśli trener jeździecki prowadzi działalność gospodarczą z wyszczególnieniem w PKD nauki jazdy konnej powinien wtedy ubezpieczyć nie siebie jako osobę fizyczną, a swoją działalność gospodarczą. Innymi słowy powinien zawrzeć polisę OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie działalności gospodarczej, bądź firmy, fundacji, również mamy w ofercie.

Ubezpieczenie dla Instruktora jeździectwa gwarantuje dodatkowo: 

  • zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ale tylko kiedy były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
  • pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi

Trener jazdy konnej oczywiście ma możliwość rozszerzenia swoje polisy o szkody powstałe na:

  • terenie Unii, oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii
  • świecie za wyjątkiem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii
  • całym świecie

Dla trenerów, którzy życzą sobie inne rozwiązanie jeśli chodzi o OC Instruktora jazdy konnej Hestia przygotowała nieco inny produkt, którym również dysponujemy. W naszej ocenie, jak dotychczas, jeśli chodzi o ubezpieczenie instruktora PZU ma ofertę optymalną.

Warianty składek rocznych ubezpieczenia dla Instruktora jazdy konnej

szkody do 100 000 – 152,00

  200 000 – 214,00

  300 000 – 237,00

  500 000 – 265,00

  750 000 – 307,00

 1 000 000 – 350,00

 1 500 000 – 415,00

 2 000 000 – 480,00

Formularz do przygotowania polisy –> FORMULARZ <–

Zapraszamy do kontaktu z nami biuro@lendy.pl lub tutaj –> Kontakt 

INFORMACJE O INNYCH UBEZPIECZENIACH „KOŃSKICH” LENDY:

 UBEZPIECZENIE KONIA

 UBEZPIECZENIE JEŹDŹCA NNW

Tutaj znajdziesz – > UBEZPIECZENIE PSA

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 

Zapraszamy również na nasz Instagram 

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template