OC Instruktora jazdy konnej

UBEZPIECZENIE INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ

Ubezpieczenie Instruktora jazdy konnej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktora lub trenera jeździectwa. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna trenera za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową, bądź wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją, lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia. Tutaj można się zapoznać, bądź pobrać –> Ogólne Warunki Ubezpieczenia <–

Formularz ze stawkami, oraz z wariantami ubezpieczenia –> FORMULARZ

OC instruktora jazdy konnej dotyczy następstwa czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Co ciekawe OC Instruktora jazdy konnej może być zawarte jednocześnie jako ubezpieczenie hipoterapeuty (OC Hipoterapeuty). Obie aktywności na jednej polisie są objęte ochroną, a do tego towarzystwo nie zwiększa za nią składki. 

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie OC Instruktora jeździectwa dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej zawierającej tę aktywność. Jeśli trener jeździecki prowadzi działalność gospodarczą z wyszczególnieniem w PKD nauki jazdy konnej powinien wtedy ubezpieczyć nie siebie jako osobę fizyczną, a swoją działalność gospodarczą. Innymi słowy powinien zawrzeć polisę OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie działalności gospodarczej, bądź firmy, fundacji, również mamy w ofercie.

Ubezpieczenie dla Instruktora jazdy konnej gwarantuje dodatkowo: 

  • zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ale tylko kiedy były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
  • pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi

Towarzystwo umożliwia rozszerzenia polisy o szkody powstałe na:

  • terenie Unii, oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii
  • świecie za wyjątkiem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii
  • całym świecie

Warianty składek rocznych ubezpieczenia dla Instruktora jazdy konnej

szkody do 100 000 – 152,00

  200 000 – 214,00

  300 000 – 237,00

  500 000 – 265,00

  750 000 – 307,00

 1 000 000 – 350,00

 1 500 000 – 415,00

 2 000 000 – 480,00

Formularz do przygotowania polisy –> FORMULARZ <–

Zapraszamy do kontaktu z nami [email protected] lub tutaj –> Kontakt 

INFORMACJE O INNYCH UBEZPIECZENIACH „KOŃSKICH” LENDY:

 UBEZPIECZENIE KONIA

 UBEZPIECZENIE JEŹDŹCA NNW

OC posiadacza konia

OC Instruktora jazdy konnej

Ubezpieczenie hipoterapeuty

Ubezpieczenie technika weterynarii

OC działalności gospodarczej

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 

Zapraszamy również na nasz Instagram 

OC Trenera jazdy konnej
Przewiń na górę