OC Instruktora jazdy konnej

OC INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ

OC Instruktora jazdy konnej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktora lub trenera jeździectwa. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna trenera za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową, bądź wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją, lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia. 

Tutaj można się zapoznać, bądź pobrać –> Ogólne Warunki Ubezpieczenia <–

Formularz ze stawkami, oraz z wariantami ubezpieczenia –> FORMULARZ

Ubezpieczenie dotyczy następstwa czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie OC Instruktora jeździectwa dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej zawierającej tę aktywność. Jeśli trener jeździecki prowadzi działalność gospodarczą z wyszczególnieniem w PKD nauki jazdy konnej powinien on ubezpieczyć nie siebie jako osobę fizyczną, a swoją działalność gospodarczą. Innymi słowy powinien zawrzeć polisę OC działalności gospodarczej. Przy zawarciu takiej polisy również możemy pomóc.

W ramach sumy gwarancyjnej Towarzystwo zobowiązane jest do: 

  • zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych
    w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn
    lub rozmiaru szkody;
  • pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi

Towarzystwo umożliwia rozszerzenia polisy o szkody powstałe na:

  • ternie Unii, oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii
  • świecie za wyjątkiem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii
  • całym świecie
 

 

Propozycja sum gwarancyjnych i składek rocznych ubezpieczenie OC Instruktora jeździectwa


szkody do 100 000 – 152,00

szkody do 200 000 – 214,00

szkody do 300 000 – 237,00

szkody do 500 000 – 265,00

szkody do 750 000 – 307,00

szkody do 1 000 000 – 350,00

szkody do 1 200 000 – 376,00

szkody do 1 500 000 – 415,00

szkody do 2 000 000 – 480,00


Formularz do przygotowania polisy –> FORMULARZ <–

Zapraszamy do kontaktu z nami [email protected] lub tutaj –> Kontakt 

INFORMACJE O INNYCH UBEZPIECZENIACH „KOŃSKICH” LENDY:

 UBEZPIECZENIE KONIA

 UBEZPIECZENIE JEŹDŹCA NNW

Informacje o OC właściciela konia są TUTAJ

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 

Zapraszamy również na nasz Instagram 

OC Trenera jazdy konnej
Przewiń do góry