fbpx

Ubezpieczenie konia

Ubezpieczenie konia dostępne w Lendy dedykujemy aktualnym, bądź przyszłym posiadaczom koni. Zaproponowane rozwiązania staraliśmy się przygotować tak, żeby w miarę możliwości rynkowych i Państwa oczekiwań były one „szyte na miarę”. Dlatego propozycję wariantów ubezpieczenia koni tworzymy korzystając z produktów różnych towarzystw. Należą do nich – Generali konie – Concordia konie, Lloyds (MGZ Gama UbezpieczeniaPolish Prestige Ubezpieczenia, Catlin), PZU, Hestia, InterRisk i inne. Proces ubezpieczenia koni w Lendy jest niezwykle prosty, ale po kolei…

Ubezpieczenia konia
Ubezpieczenie konia sportowego i rekreacyjnego

🐴 UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR 🐴

➡️ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KONIA (do pobrania) ⬅️

kliknij powyższy Kalkulator Ubezpieczenia Konia aby podać podstawowe dane konia i po chwili otrzymać wycenę wszystkich dostępnych wariantów ubezpieczenia konia

WYBÓR WARIANTÓW POLISY UBEZPIECZENIE KONIA

Dla tych z Państwa którzy chcieliby uzyskać dokładną informację ile kosztuje ubezpieczenie konia Generali (dawniej Concordia), bądź w (MGZ Gama UbezpieczeniaPolish Prestige Ubezpieczenia, Lloyd’s) przygotowaliśmy gotowy formularz –> KALKULATOR <-. Ubezpieczenie koni online w Lendy jest wygodne i uproszczone do minimum. Po uzupełnieniu Kalkulatora danymi konia, zostanie wygenerowana kompletna wycena wszystkich wariantów ubezpieczenia konia. Wycena dotrze również na podany w Kalkulatorze adres email. Poznamy wtedy wysokość składek – ubezpieczenie OC, koszty operacji, oraz śmierć, utrata zdatności i kradzież. Znając wysokość składek, na arkuszu wyceny możemy zaznaczyć wybrane warianty dla naszej polisy. Następnie poniżej wybieramy rodzaj płatności, czy chcemy płacić raz do roku, czy w ratach (2 lub 4). Schodząc w arkuszu wyceny pozostaje nam uzupełnić formularz osoby ubezpieczającej i zlecić Lendy przygotowanie polisy na ochronę naszego zwierzęcia 🐴.

WYBÓR WARIANTÓW POLISY

Kiedy już wiadomo ile kosztuje ubezpieczenie konia po Państwa stronie pozostaje dokonanie wyboru odpowiednich wariantów. Warto przy okazji wiedzieć, że ubezpieczenie koni Generali do wartości 50 000 złotych nie wymaga żadnych dokumentów, chyba że wybieramy wariant Premium, Basic Plus lub Standard Plus. Wtedy należy załączyć RTG nóg konia.

Przy wartości powyżej 50 000 ubezpieczyciel będzie oczekiwał na:

 • Kartę Ogólną Zdrowia Konia (do pobrania TUTAJ)
 • Zdjęcie paszportu konia (miejsce gdzie występują dane konia)
 • Fakturę lub rachunek lub umowę kupna konia potwierdzającą jego wartość
 • dla wariantów Premium, Basic Plus i Standard Plus (rozszerzenie o trwałą utratę zdatności użytkowej) RTG nóg konia (dotyczy polis nowych, nie przedłużenia)

Należy również pamiętać, że ubezpieczenia koni zaczynają „działać”, czyli obejmować ochroną po 10 dniach (3 dni od wystawienia polisy + 7 karencja). Jeśli chodzi o ubezpieczenie koni w opcji Operacje to jest to 3 + 30 dni.

Poniżej umieszczamy informacje na temat wariantów i zakresu poszczególnych ubezpieczeń. Zacznijmy od najczęściej zadawanych pytań: 


Ile kosztuje ubezpieczenie konia?

 • Ile kosztuje ubezpieczenie konia Generali?
Ile kosztuje ubezpieczenie konia
 • Gdzie ubezpieczyć konia?
 • Ubezpieczenie koni, jaki jest zakres i co obejmuje?
 • Czy jeśli chodzi o ubezpieczenie konia cena a w zasadzie jego wartość ma wpływ na wysokość składki?
 • Czy warto kupować polisę na ubezpieczenie koni?
 • Dlaczego warto zawierać w Lendy ubezpieczenia dla koni?
 • Czy OC konia można zawrzeć na tej samej polisie co ubezpieczenie od Operacji i Zdrowie i Życie?

Zanim posiadacze konia podejmą decyzję o wykupieniu polisy często dzwonią do nas z różnymi zapytaniami. Jednym z nich jest – ile kosztuje ubezpieczenie konia cena ubezpieczenia bywa czasem niebagatelna i takie pytanie jest zasadne. Z tym pytaniem jest trochę jednak tak jak z pytaniem ile kosztuje samochód 🤔.

Jest kilka zmiennych mających wpływ na wysokość składki które wymieniamy poniżej. Lendy posiada jedyne w Polsce, autorskie, rozwiązanie które pomaga Państwu natychmiast wyliczyć wysokość składek dla wszystkich wariantów polisy Generali Konie (dawniej Concordia Konie). Jeśli chodzi o wycenę wariantów do polisy MGZ Gama ubezpieczenia (Polish Prestige Ubezpieczenia) nie można dokonać wyceny automatycznie. Wyceny takiej dokonujemy indywidualnie.

Skorzystanie z Kalkulatora jest niezobowiązujące, bezpłatne i nie wymaga podawania swoich danych wrażliwych. Wycena wariantów stanowi jedynie informację dla Państwa z jakimi kosztami należy się liczyć przy zawarciu polisy (wycena nie zawiera zniżek). Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo na zawarcie polisy to wystarczy uzupełnić otrzymaną wycenę o dane ubezpieczającego i dokonać wyboru formy płatności. Od tej chwili dalszą obsługą zajmuje się Lendy. Po przygotowaniu polisy otrzymacie Państwo powiadomienie smsem o otrzymaniu polisy drogą mailową.


Co wpływa na wysokość składki dla polisy Generali Konie?

 • wartość konia na którą ma być wystawiona polisa (niekiedy wartość ubezpieczenia jest niższa niż wartość rzeczywista),
 • rasa konia,
 • wiek konia,
 • aktywność (rekreacja, WKKW, ciągnięcie sani itd.)
 • płatność (jednorazowa lub ratalna)
 • zniżki (liczba ubezpieczonych koni, licencja PZJ, przynależność do PZHK)

Proponujemy dwie formy ochrony ubezpieczeniowej dla koni. Jedna dotyczy Zdrowia i życia konia, druga obejmuje swoim zakresem koszty Operacji Konia. Ubezpieczeniem uzupełniającym jest ubezpieczenie OC posiadacza konia. Te wszystkie ubezpieczenia można zawrzeć na jednej polisie. 

Ośrodki jeździeckie w Polsce – „Bezpieczne jeździectwo”

Ubezpieczenie dla konia sportowego
Ubezpieczenie dla konia sportowego

UBEZPIECZENIE KONIA – ZDROWIE I ŻYCIE

Na wysokość stawki polisy Zdrowie i Życie głównie ma wpływ wiek i wartości konia. Wartość zadeklarowana przez Państwa w polisie to maksymalna kwota wypłacanego odszkodowania. Możecie Państwo ubezpieczyć konia już po ukończeniu przez niego siódmego dnia życia, jeszcze bez posiadanego paszportu. Ubezpieczenie koni „Zdrowie i Życie” posiada trzy warianty: BASIC, STANDARD i PREMIUM. 

 BASIC

Basic to wariant podstawowy polisy na zdrowie i życie konia. Jednak to rozwiązanie dedykujemy głównie właścicielom koni młodych. Z tego wariantu najczęściej korzystają właściciele koni, które nie osiągnęły jeszcze znacznej wartości ani nie mają zbyt wysokich umiejętności. 

Wariant ten obejmuje śmierć konia w wypadku, oraz jego kradzież, rabunek. Składka takiego rocznego ubezpieczenia dla konia zaczyna się od ok. 2,5% jego wartości.  Dokładnego wyliczenia stawki będziemy mogli dokonać po wprowadzeniu danych -> Kalkulator Ubezpieczenia Konia sportowego, jak również rekreacyjnego. Konia w tym wariancie możemy ubezpieczyć bez względu na jego wiek.

Wariant Basic jest ograniczony do sytuacji w której Państwa koń ulega wypadkowi. Może do niego dojść bardzo wielu sytuacjach, np. w stajni, na padoku podczas treningu, bądź w transporcie, w przystosowanym do tego celu środku transportu. Jeśli w wyniku tego wypadku koń poniesie śmierć, lub zostanie uśpiony z konieczności, wariant Basic jest dla Państwa odpowiednim zabezpieczeniem. Przy takim ubezpieczeniu, w takich okolicznościach oczywiście możecie Państwo liczyć na otrzymanie odszkodowania w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia (100% wartości konia). 

Pamiętajmy, że ta polisa nie zawiera udziałów własnych, czyli otrzymacie Państwo 100% wartości konia. Ubezpieczyciel, co ważne, już w tym wariancie bierze na siebie odpowiedzialność za smierć konia w transporcie, kradzież lub rabunek. Wariant ten możecie Państwo rozszerzyć o:

 • trwałą utratę zdatności użytkowej w nieszczęśliwym wypadku (RTG nóg konia),
 • trwałą utratę zdatności rozpłodowej w nieszczęśliwym wypadku,

Wariant Basic jest dostępny dla koni w każdym wieku, od 7 dnia po narodzinach. Rozszerzenie o utratę zdatności jest dostępne dla koni do 18 roku życia.

 STANDARD

Jeśli chodzi o Wariant STANDARD to chroni on nasze konie tak ja BASIC jest jednak rozszerzony o więcej wariantów nienaturalnej śmierci konia. Warianty śmierci konia w opcji Standard zawierają: śmierć w wyniku choroby, ciąży i porodu, operacji, kastracji lub uboju z wyżej wymienionych przyczyn. Ta polisy działa również w przypadku nie wybudzenia się konia z narkozy, a także w wypadku, gdy koń poniesie śmierć w wyniku powikłań pooperacyjnych. Wariant ten podobnie jak Basic nie obejmuje udziałów własnych właściciela i podobnie jak Basic można go rozszerzyć o utratę zdatności użytkowej i rozpłodowej w nieszczęśliwym wypadku. Ubezpieczyciel wypłaca nam taką sumę ubezpieczenia, jaką umieściliście Państwo na polisie jako wartość konia. W tym wariancie możemy ubezpieczyć konia do 18 roku życia. 

Oczywiście w wersji STANDARD Towarzystwo również bierze na siebie odpowiedzialność za kradzież lub rabunek konia. Wariant jest dostępny do 18 roku życia konia.

PREMIUM

Wariant Premium pozwala nam na ochronę ubezpieczeniową dostępną w wariantach BASIC i STANDARD, ale dodatkowo jest rozszerzony o trwałą utratę zdatności użytkowej konia tak w wypadku, jak również w wyniku przypadłości zdrowotnych. Wariant ten dotyczy sytuacji gdy koń o wysokich umiejętnościach, w wyniku: wypadku, choroby, ciąży i porodu, operacji, lub kastracji, utraci zdatność użytkową. 

Również w tej opcji Generali bierze na siebie odpowiedzialność za kradzież lub rabunek. Ten wariant jest dostępny dla koni, które nie ukończyły 18 roku życia. Wariant możecie Państwo rozszerzyć również o trwałą utratę zdatności rozpłodowej.

Warto wiedzieć, że we wszystkich wariantach macie Państwo możliwość zapłacenia za polisę jednorazowo, ewentualnie w dwóch, lub w czterech ratach.

Staramy się szczegółowo opisywać warianty ubezpieczenia. Zależy nam abyście Państwo, jako właściciele koni w pełni świadomie dokonywali przemyślanego wyboru opcji ubezpieczenia. Przed decyzją o zakupie polisy sugerujemy, żebyście Państwo wzięli pod uwagę wszelkie możliwe rodzaje ryzyka i różnego rodzaju zagrożenia.  Gdyby pojawiły się u Państwa wątpliwości, bądź coś byłoby niejasne służymy oczywiście pomocą. Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na niezobowiązującą wycenę ubezpieczenia koni , przygotowaliśmy możliwość zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi wariantami –> UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR.  

Ogólne warunki ubezpieczenia konia

Jeśli chodzi o ubezpieczenia koni, wszelkie pytania proszę kierować na adres adam@lendy.pl lub ☎️ 791 618 000

UBEZPIECZENIE KONIA – „OPERACJE” 

Ubezpieczenie konia sportowego
Ubezpieczenie koni od kosztów operacji ratujących życie

Operacja konia, dla jego posiadacza, jest zazwyczaj bardzo kosztowna. Jednak jeżeli jesteście Państwo posiadaczami konia, musicie się liczyć z takim ryzykiem. Biorąc pod uwagę takie zagrożenie, dobrze żebyście byli do niego odpowiednio przygotowani. Jeśli chodzi o to ubezpieczenie konia cena nie jest uzależniona od wartości konia tak w „Zdrowiu i Życiu”. W proponowanym przez nas ubezpieczeniu nie ma znaczenia wartość konia, jego przeznaczenie, a nawet jego wiek. Składki są roczne i dotyczą trzech wariantów: 230, 420 i 620 zł dla koni do 18 roku życia i odpowiednio 320, 580 i 860 dla koni powyżej 18 roku życia. Pamiętajmy o 3 podstawowych zasadach – operacja musi:

 • nastąpić kiedy jest zagrożone życie konia,
 • mieć miejsce w klinice weterynaryjnej,
 • odbyć się w pełnej narkozie (poza obszarem szczęki i zębów gdzie wystarczy sedacja).

Nie otrzymamy odszkodowania, jeśli zabiegi przeprowadzimy w stajni. W przypadku operacji, kluczowe jest zachowanie zasad higieny i warunków w jakich ma się odbyć operacja.

Jeśli jesteście Państwo ubezpieczeni a koń ma objawy kolkowe, to wtedy można się skupić jedynie na zdrowiu konia. W takiej chwili zdrowie konia będzie najważniejsze. Potwierdzeniem poniesionych przez Państwa kosztów jest faktura, bądź rachunek wystawiony przez weterynarza. 

Ile kosztuje Ubezpieczenie konia w wariancie operacje?

Ubezpieczenia koni od operacji

Stawki i warianty polisy „Operacja konia” dla koni do 18 roku życia :

 • 230 zł – maksymalna roczna suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł. Odszkodowanie za kolkę w tej opcji sięga 5 000 złotych,
 • 420 zł – maksymalna roczna suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.  Jednorazowo, maksymalny zwrot kosztów operacji kolki to 10 000 złotych,
 • 620 zł – suma ubezpieczenia wynosi również 50 000 zł z tym, że jednorazowy zwrot kosztów operacji kolki to już 15 000 złotych. 

Stawki i warianty ubezpieczenia koni koszty operacji dla koni starszych niż 18 lat:

 • 320 zł – maksymalna roczna suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł. Odszkodowanie za kolkę w tej opcji sięga 5 000 złotych,
 • 580 zł – maksymalna roczna suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.  Jednorazowo, maksymalny zwrot kosztów operacji kolki to 10 000 złotych,
 • 860 zł – suma ubezpieczenia wynosi również 50 000 zł z tym, że jednorazowy zwrot kosztów operacji kolki to już 15 000 złotych. 

Pokrycie kosztów operacji konia przez ubezpieczyciela

Jeśli wybieracie Państwo ubezpieczenie konia cena takiej polisy jest stosunkowo niska. Suma ubezpieczenia to 50 000 zł, a koszty operacji kolki wynoszą np. 20 000, to przy wariancie Komfort Plus możemy otrzymać 15 000. Tyle wynosi limit na taką operację. Należy pamiętać, że na kolejne operacje pozostaje nam 35 000 (również na kolejną kolkę, gdyby się zdarzyła w tym samym roku ubezpieczeniowym). Kwota ta zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed ewentualnymi, kolejnymi kosztami operacji do końca roku ubezpieczeniowego.   

Operacje które Generali uznaje za zagrażające życiu konia i są w zakresie ubezpieczenia konia. 

Koszty operacji konia
 • na jednej polisie możecie Państwo zawrzeć ubezpieczenie Życia i Zdrowia konia, Operacje oraz OC konia (ściśle mówiąc jest to OC posiadacza konia),
 • Ubezpieczenie koni można rozpocząć już od 7 dnia jego życia,
 • ubezpieczający sam dokonuje wyboru kliniki weterynaryjnej (na terenie Unii Europejskiej)
 • macie Państwo możliwość przedłużania umowy ubezpieczenia dla konia bez względu na jego wiek, 
 • możecie Państwo dokonywać płatności za polisę jednorazowo, w 2 lub w 4 ratach, zwyżka składki + 5%
Polski Związek Jeździecki (PZJ)
Polski Związek Jeździecki (PZJ)
Polski Związek Hodowców Koni (PZHK)
Polski Związek Hodowców Koni (PZHK)

Ubezpieczenia koni – zniżki w Generali:

 • Ubezpieczenia koni – każdy kolejny ubezpieczony koń w Generali – Concordii – 5%
 • zniżka na ubezpieczenie dla konia dla członków Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) – 5%
 • zniżka na ubezpieczenie dla konia dla członków Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK) – 5%


🐴 UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR 🐴

Jeśli chodzi o ubezpieczenie konia PZU cena nie ma takiego znaczenia dla posiadacza konia, jak warunki które ten ubezpieczyciel oferuje . W wypadku tego produktu, PZU ubezpieczenie konia raczej nie stanowi konkurencji dla Generali konie (dawniej Concordia konie), czy też dla MGZ Gama ubezpieczenia (Catlin ubezpieczenia). Jeżeli jednak życzą sobie Państwo wycenę propozycji PZU, zostanie ona przez Lendy dla Państwa przygotowana.

Tutaj znajduje się OWU –> OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIAa tutaj jest –> KARTA PRODUKTU.

Zapraszamy do kontaktu z nami biuro@lendy.pl 

Gdzie ubezpieczyć konia? - logo Lendy
Lendy

Miłośników psów zapraszamy tu – UBEZPIECZENIE PSA

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template