fbpx

Ubezpieczenie technika weterynarii

Ubezpieczenie technika weterynarii to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dedykowane technikowi weterynarii. Czym różnią się działania zawodowe technika weterynarii i lekarza weterynarii? Technik weterynarii jest uprawniony do wykonywania czynności zbliżonych do tych które wykonuje weterynarz, najczęściej jest jego prawą ręką. Są to jednak czynności nie wymagające tak specjalistycznej wiedzy medycznej jaką powinien posiadać lekarz weterynarii. 

Do przygotowania polisy prosimy podać dane w FORMULARZU ONLINE 

Najczęstsze zadania technika weterynarii :

  • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
  • wykonywanie badań klinicznych,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • opieka nad zwierzętami, 
  • podawanie leków nie wymagających recepty, lub zaordynowanych przez lekarza weterynarii,
  • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych i higienicznych,
  • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych, porodach i sekcjach zwłok

Technik weterynarii nie może:

  • wypisywać recept,
  • przeprowadzać zabiegów chirurgicznych,
  • usypiać zwierząt

Jak widać aktywność technika weterynarii nieco odbiega od pracy lekarza weterynarii, ale jest również niezwykle odpowiedzialna i nie pozbawiona ryzyka ewentualnego błędu. Właśnie przed takimi ryzykami ma chronić ubezpieczenie OC technika weterynarii. Warunki polisy mówią, że, towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej gdy na skutek wykonywanych czynności zawodowych wyrządzona zostanie szkoda na osobie trzeciej. Ochrona obejmuje szkody będące następstwem czyny niedozwolonego, niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochroną objęte są również szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Jak widać obszar ochrony jest dość szeroki i można założyć że jej zakres jest dla większości zainteresowanych odpowiedni. Różnicę mogą stanowić  jedynie oczekiwania  co do wysokości odpowiedniej sumy ubezpieczenia. 

SUMY GWARANCYJNE I SKŁADKI ROCZNE UBEZPIECZENIA OC TECHNIKA WETERYNARII:

szkody do 100 000 – 550,00

szkody do 200 000 – 790,00

szkody do 300 000 – 990,00

szkody do 500 000 – 1390,00

Dane do przygotowania polisy, prosimy pozostawić w naszym FORMULARZU ONLINE. Tego samego dnia przygotujemy polisę i odeślemy na podany w formularzu adres mailowy. Aktywna ochrona ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia od wystawienia polisy. Ogólne warunki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dostępne są do przeczytania i pobrania również online –> OWU online. Fragment dedykowany ściśle technikom weterynarii to Klauzula 33.

Zapraszamy do kontaktu z nami biuro@lendy.pl lub tutaj –> Kontakt 

Pozostałe końskie ubezpieczenia:

Ubezpieczenie konia

Ubezpieczenie jeździeckie

OC posiadacza konia

OC Instruktora jazdy konnej

Ubezpieczenie hipoterapeuty

OC działalności gospodarczej

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template