OC WŁAŚCICIELA KONIA

Przedmiotem ubezpieczenia OC właściciela konia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dotyczy szkód będących następstwem czynu niedozwolonego, powstałego w związku z posiadaniem konia, bądź koni. Posiadacz konia nie musi być jego właścicielem żeby ubezpieczenie obejmowało go ochroną. Concordia obejmuje zakresem tak właściciela konia, jak każdą osobę która za jego wiedzą i zgodą korzysta z niego lub sprawuje nad nim opiekę bądź kontrolę. Ubezpieczenie to jest rozszerzeniem ubezpieczenia konia, czyli nie można go wykupić osobno. Ubezpieczony nie może wykorzystać tego ubezpieczenia w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, ponieważ w tym wypadku powinien posiadać OC zawodowe lub firmowe.

Warto wiedzieć, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym także powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa, które miały miejsce na terenie Unii Europejskiej. 

W tej polisie OC właściciela konia oprócz tradycyjnych aktywności rekreacyjnych, poprzez rozszerzenie, można ubezpieczyć szkody posiadacza konia powstałe:

  • w związku z udziałem konia w zawodach konnych, wystawach, aukcjach, egzaminach na klasy jeździeckie, rajdach, 
  • w związku z wykorzystywaniem konia do ciągnięcia drewna, powożenia bryczką, lub ciągnięciem sani.

 Z racji atrakcyjności tego ubezpieczenia, klienci którzy nie mieli dotychczas ubezpieczonego konia w Concordii często go ubezpieczają choćby w niewielkim zakresie. Pozwala im to skorzystać z możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o OC właściciela konia.

Sumy gwarancyjne i stawki ubezpieczenia OC posiadacza konia

GENERALI (d. Concordia)

szkody do 100 000 – 82,00/103,00 – obejmuje udział w zawodach

szkody do 200 000 – 115,00/144,00 – obejmuje udział w zawodach

szkody do 500 000 – 179,00/224,00 – obejmuje udział w zawodach

PZU ma również w swojej ofercie ubezpieczenie OC z tytułu posiadania lub używania koni. W odróżnieniu od oferty Concordii w PZU jedna polisa obejmuje wiele koni. Należy jednak pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa w tym wypadku dotyczy użytkowania koni tylko przez ubezpieczającego i jego domowników. Polisa ta dotyczy jedynie aktywności rekreacyjnej, na zawodach ubezpieczający nie będzie chroniony.

Propozycja sum gwarancyjnych i składek ubezpieczenia OC posiadacza konia

PZU

szkody do 100 000 – 103,50

szkody do 200 000 – 140,30

szkody do 300 000 – 167,90

szkody do 500 000 – 201,25

Jak zawrzeć polisę OC w Lendy w dwóch krokach?

  1. Po pierwsze należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia -> OWU Generali (rozdział dotyczący OC posiadacza konia), lub OWU PZU (klauzula nr 7)
  2. Po drugie należy wypełnić -> FORMULARZ <- i zaznaczyć wybrany wariant ubezpieczenia.

Reszta pozostaje w rękach Lendy. Na podstawie danych z formularza zostanie przygotowana polisa, którą otrzymacie Państwo drogą mailową wraz z informacjami o płatności. Po stronie ubezpieczającego pozostanie opłacenie polisy i odesłanie jej skanu, bądź zdjęcia na adres [email protected] 

Informacje na temat -> UBEZPIECZENIE KONIA <-

Informacje na temat -> UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE <-

Inne ubezpieczenia końskie:

OC posiadacza konia

OC Instruktora jazdy konnej

Ubezpieczenie hipoterapeuty

Ubezpieczenie technika weterynarii

OC działalności gospodarczej

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat ubezpieczeń napisz do nas na adres [email protected] bądź poprzez formularz na KONTAKT

Jesteśmy na FACEBOOKU i na INSTAGRAMIE .

Ubezpieczenie OC posiadacza i właściciela konia.
Przewiń na górę