Brązowa Odznaka Jeździecka pytania na BOJ PZJ

Brązowa Odznaka Jeździecka
Brązowa Odznaka Jeździecka

Brązowa odznaka jeździecka PZJ to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Jeździecki. Odznaki jeździeckie PZJ to wyróżnienie. Wymagają one od jeźdźca spełnienia określonych wymagań, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Dają potwierdzenie umiejętności jeździeckich, a następnie otwierają drzwi do dalszego rozwoju i specjalizacji w branży jeździeckiej. Następny krok to staranie się również o kolejne odznaki jeździeckie PZJ srebrną i złotą.

Brązowa odznaka PZJ dla jeźdźca oznacza, że osiągnął on poziom zaawansowany. Mówi ona, że jeździec potrafi sprawnie poruszać się na koniu w różnych stylach jazdy. Brązowa odznaka jest potwierdzeniem wykazanych umiejętności, jak również profesjonalizmu jeźdźca.

Brązowa odznaka jeździecka PZJ BOJwymagania i uprawnienia

Aby przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, jeździec musi spełnić określone wymagania PZJ i uprawnienia. Pierwszym krokiem jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno, a następnie zdanie egzaminu praktycznego. Oceniane są umiejętności jeźdźca w różnych dyscyplinach, takich jak skoki przez przeszkody lub ujeżdżenie. Ponadto jeździec musi wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą koni, zasad bezpieczeństwa oraz etyki w jeździectwie. Pamiętaj, że musisz mieć ubezpieczenie jeździeckie (formularz do przygotowania polisy jest poniżej).

➡️ FORMULARZ – UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ⬅️

Ubezpieczenie Jeździeckie PZJ
Ubezpieczenie Jeździeckie PZJ

CO WARTO POBRAĆ PRZED EGZAMINEM PZJ BOJ (DO POBRANIA PDF)

⬇️ ⬇️ ⬇️

Pytania na brązową odznakę

Karta oceny Egzaminu na BOJ

Przejazd ujeżdżeniowy na BOJ

Tor Przeszkód BOJ przykłady

Jaki strój obowiązuje na egzamin Brązową Odznaka Jeździecka PZJ?

Podczas próby ujeżdżeniowej i skokowej konieczne jest oczywiście, noszenie kasku jeździeckiego z aktualnym atestem. Dzieci poniżej 15 roku życia, przystępujące do egzaminu praktycznego muszą również, obowiązkowo założyć kamizelkę ochronną. Przepisy nie wymagają aby występować w stroju galowym podczas egzaminu na odznaki. Warunkiem jest noszenie dowolnego, schludnego stroju treningowego, jeździeckiego.

Odznaki jeździeckie
Odznaki jeździeckie

Oprócz kasku, aby przystąpić do egzaminu BOJ, strój powinien obejmować trzy elementy:

1. Bryczesy jeździeckie

2. Sztylpy (czapsy) oraz sztyblety lub oficerki jeździeckie

3. Rękawiczki jeździeckie

Co możemy używać podczas egzaminu na odznakę BOJ? 

Na odznakę brązową dozwolone jest:

1. Używanie patentów jeździeckich takich jak: wypinacze (w przypadku dzieci do 12 lat na kucach) lub wytok

2. Można używać bata i zakładać ochraniacze koniowi, ale zgodnie z przepisami dyscyplin

3. Można korzystać z innego kiełzna niż wędzidło pojedynczo lub podwójnie łamane. Musi być ono zgodne z regulaminem dla danej dyscypliny.

Przebieg egzaminu PZJ BOJ

Podczas egzaminu Przewodniczący komisji sporządza protokół egzaminacyjny. Rejestruje wyniki kolejnych etapów, takich jak próba ujeżdżeniowa i próba skokowa. Kandydat może przystąpić do próby skokowej jedynie po zdaniu części ujeżdżeniowej. Część teoretyczna obejmuje pytania egzaminacyjne, jak również ocenę opieki stajennej.

Każdy element egzaminu na PZJ BOJ jest oceniany w skali od 1 do 10. Aby zaliczyć, kandydat musi uzyskać co najmniej 5,5 punktu za każdą część egzaminu. Uczestnictwo w każdej części jest możliwe tylko raz.

Na czym polega próba ujeżdżeniowa?

Brązowa Odznaka Jeździecka ujeżdżenie

Ta część polega na pokonaniu trasy w kształcie czworoboku o wymiarach 20×40 metrów, wykonując trzy różne chody: stęp pośredni, kłus i galop roboczy. Dla zaliczenia części ujeżdżeniowej konieczne jest osiągnięcie oceny co najmniej 5,5 na 10 punktów. Sędziowie oceniają nie tylko sposób prowadzenia konia, lecz także dosiad jeźdźca oraz właściwe wykorzystanie pomocy. W trakcie przejazdu jeździec może zostać poproszony o powtórzenie określonego elementu. W przypadku popełnienia błędów przewidziane są kary punktowe. Pierwsza omyłka to -0,2, druga -0,4, a trzecia oznacza oczywiście eliminację. Program ujeżdżeniowy może być czytany przez trenera lub inną osobę. Nie dopuszcza się aby były udzielane podpowiedzi lub komentarze w trakcie przejazdu.

PROGRAM UJEŻDŻENIOWY BOJ

Czworobok Ujeżdżeniowy
Czworobok na BOJ (Czworobok ujeżdżeniowy)
 • A Wjazd stępem pośrednim
 • X Zatrzymanie, ukłon, następnie ruszyć stępem pośrednim
 • C Skręt w prawo
 • Pomiędzy M / B  Kłus roboczy anglezowany
 • BEB Koło w prawo o średnicy 20 m, w tym EB, następnie kłus roboczy ćwiczebny, pół koła o średnicy 20 m
 • Przed B zagalopowanie z prawej nogi na wprost
 • BFAKEH galop z prawej nogi
 • Pomiędzy H i C przejście w kłus roboczy, anglezowany
 • CM — Kłus roboczy anglezowany
 • MXK — Zmiana kierunku kłusem roboczym anglezowanym
 • AXA — Koło w lewo o średnicy 20 m w półsiadzie
 • AFB — Kłus roboczy ćwiczebny
 • BE — Pół koła
 • przed E — Zagalopowanie z lewej nogi na wprost
 • EKAFBM — Galop z lewej nogi
 • pomiędzy M i C — Przejście do kłusa roboczego anglezowanego
 • pomiędzy C/H/E — Kłus ćwiczebny
 • E — Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, następnie ruszyć stępem pośrednim
 • EK — Stępem pośrednim
 • K — Przejście do kłusa roboczego
 • od A — Stępem pośrednim
 • X — Zatrzymanie i ukłon
 • Następnie opuszczamy czworobok stępem na długiej wodzy w A.

Jak wygląda próba skokowa podczas Brązowej Odznaki Jeździeckiej?

Brązowa Odznaka Jeździecka skoki

Dostęp do tej części egzaminu jest możliwy jedynie po pomyślnym przejściu próby ujeżdżeniowej. Trasa przeszkód dla uzyskania Brązowej Odznaki Jeździeckiej musi zawierać co najmniej 6 przeszkód. Wysokość maks. to 70-75 cm (60 cm dla kuców), z koniecznością pokonania jednej z przeszkód w kłusie. Przejechanie parkuru kończy się obowiązkowym przejściem do kłusa, a następnie stępem i opuszczeniem trasy w stępie. Przekroczenie linii, drugie nieposłuszeństwo, upadek jeźdźca lub konia oczywiście skutkują eliminacją z egzaminu.

Brązowa odznaka jeździecka – część teoretyczna i stajenna.

Część teoretyczna to pytania Komisji przede wszystkim z takich tematów jak:

Pytania na BOJ

1. Podstawy zdrowia konia

2. Podstawy żywienia i technika żywienia

3. Podstawy eksterieru

4. Maści i odmiany

5. Prawidłowe zachowanie przy koniu i podstawy pielęgnacji

6. Dosiad i jego rodzaje

7. Rodzaje pomocy

8. Podstawy teorii jazdy konnej

9. Podstawowe figury na ujeżdżalni

10. Zasady zachowania na ujeżdżalni

11. Sprzęt jeździecki i strój do jazdy

BOJ Pytania zostały podzielone na dwie grupy:

W części dotyczącej stajni znajdują się pytania numerowane od 1 do 243. Dla dzieci do 11 roku życia obowiązują pytania od 1 do 37 oraz od 108 do 124.

W sekcji stajennej zawarte są pytania, jak również polecenia związane z pracą przy koniach. Pytania na brązową odznakę PZJ obejmują przede wszystkim:

– poprawne podejście do konia,

– właściwe interpretowanie reakcji konia,

– podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,

– czyszczenie,

– prowadzenie konia na ręce i

– wiązanie.

Egzamin teoretyczny jest formą rozmowy, gdzie lista pytań stanowi jedynie punkt odniesienia. Nie jest on sztywnym zestawem. Zdający będzie przede wszystkim zobowiązany do wykazania się umiejętnościami dyskusji na wyznaczony temat. Nawet dobra znajomość schematycznych odpowiedzi  może być niewystarczająca.

Brązowa Odznaka Jeździecka BOJ – opieka stajenna, część praktyczna

Egzamin na BOJ, opieka stajenna

Część „opieka stajenna” ma na celu weryfikację i ocenę umiejętności kandydatów w zakresie czyszczenia, siodłania i budowy konia. Osoby posiadające odznakę „Jeżdżę konno” są zwolnione z tej części egzaminu. Czasami opieka stajenna może być oceniana już podczas przygotowywania konia do egzaminu. Warto pamiętać, że egzaminatorzy często obserwują nas podczas tej części, gdy przygotowujemy konia do jazdy. Egzamin odbywa się w formie rozmowy. Oprócz pytań dotyczących opieki nad koniem egzaminator może również poprosić o wskazanie konkretnej części ciała konia lub sprzętu jeździeckiego. Może również poprosić o uporządkowanie grzywy, właściwe prowadzenie konia, czyszczenie lub wiązania go.

Pytania na BOJ

Brązowa Odznaka Jeździecka część praktyczna odznaka BOJ?

Program rozpoczyna się od litery M i podąża wzdłuż kolejności liter na czworoboku  MBFAKEHC. Należy utrzymać, oczywiście dokładność rysunku, dbając o okrągłość kół, precyzyjne zaczynanie i kończenie linii oraz poprawne wyznaczanie narożników.

Jak będzie wyglądał dzień Twojego egzaminu na Brązową Odznakę jeździecką PZJ?

Przed przystąpieniem do prób, istnieje określony czas przeznaczony na rozgrzewkę. Ważne jest, aby podczas tego rozprężenia skoncentrować się na rozluźnieniu i oswojeniu konia z nowym otoczeniem. Informacją o wjeździe na czworobok będzie dźwięk dzwoneczka. Podczas przejazdów zaleca się traktowanie ich jak zwykłych treningów. Każdy element powinien być wykonany w momencie, gdy dana litera znajduje się na wysokości ramienia jeźdźca. Ważne jest, aby zatrzymanie podczas próby ujeżdżeniowej trwało dokładnie 5 sekund. Po zakończonym przejeździe komisja ogłosi wynik próby. Jeśli zostanie ona uznana za zaliczoną, można przystąpić do kolejnej części egzaminu.

⬇️ Jeśli chcesz ubezpieczyć konia… ⬇️


A co jak oblejesz egzamin na BOJ?

Jeśli nie zdołasz zaliczyć całego egzaminu, masz możliwość ponownej próby. Świat się nie zawali, a odznaka jeździecka nie ucieknie. Polski Związek Jeździecki (PZJ) zniósł okres karencji pomiędzy egzaminami na odznaki. Oznacza to, że aby podejść do kolejnego egzaminu na odznakę, kiedy zechcesz. Jeżeli nie zaliczysz egzaminu na odznakę jeździecką lub jego części, masz oczywiście opcję ponownego podejścia w najbliższym dostępnym terminie. Może to być dowolny ośrodek przeprowadzający tego rodzaju egzaminy. Po niezdanej części warto skonsultować się z egzaminatorem i omówić popełnione błędy, a następnie powtórzyć pytania i odpowiedzi.

Odznaka jeździecka na Ciebie czeka, a Lendy życzy powodzenia!

Logo portal Lendy
Lendy

Pozostałe odznaki jeździeckie:

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

ZŁOTA ODZNAKA JEŹDZIECKA

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

Dokumenty wykorzystane na stronie to oficjalne materiały PZJ.

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template