fbpx

Złota odznaka jeździecka. Pytania na Złotą Odznakę.

Złota Odznaka jeździecka

Złota odznaka jeździecka to najwyższa odznaka, którą przyznaje Polski Związek Jeździecki PZJ. 

Do egzaminu mogą̨ przystąpić posiadacze Odznaki Srebrnej po upływie. Co jednak ważne, może to nastąpić co najmniej 12 miesięcy od daty jej uzyskania.

⬇️Poniżej są do pobrania pytania na złotą odznakę⬇️

Co daje Złota Odznaka PZJ?

Zdobycie Złotej Odznaki Jeździeckiej może być wartościowym osiągnięciem z kilku powodów:

1. Potwierdzenie umiejętności. Złota Odznaka jest symbolem wysokich umiejętności jeździeckich. Jeśli masz taką odznakę, świadczy to o twoim zaawansowanym poziomie w jeździectwie i podejściu do konia.

2. Wytrwałość i praca. Aby zdobyć Złotą Odznakę, musisz przejść przez wiele etapów i zdać odpowiednie egzaminy na odznaki jeździeckie. To oczywiście wymaga wytrwałości, zaangażowania i ciężkiej pracy, co może być satysfakcjonującym doświadczeniem samym w sobie.

3. Prestiż. Posiadanie Złotej Odznaki PZJ może być zaszczytem i prestiżem w społeczności jeździeckiej. To potwierdza Twoją reputację jako doświadczonego i kompetentnego jeźdźca.

4. Rozwój osobisty. Praca nad zdobyciem Złotej Odznaki PZJ wymaga nie tylko umiejętności jeździeckich, ale również zdolności do nauki, koncentracji i samodyscypliny. To może przyczynić się nawet do Twojego rozwoju osobistego i pewności siebie.

5. Możliwości zawodowe. Posiadanie Złotej Odznaki może otworzyć przed Tobą nowe możliwości w świecie jeździectwa, na przykład zaproszenia do udziału w konkursach, możliwość trenowania innych jeźdźców lub prowadzenia lekcji jeździeckich. Jednym słowem masz możliwość uzyskać uprawnienia Instruktora Sportu PZJ.

Podsumowując, zdobycie Złotej Odznaki Jeździeckiej może być wartościowym celem dla osób, które są pasjonatami jazdy konnej. Oferuje ono satysfakcję osobistą, prestiż w społeczności jeździeckiej oraz otwierając nowe możliwości zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Gdzie odbywają się egzaminy na Złota Odznakę PZJ?

Najpierw zaleca się sprawdzenie, czy w twoim ośrodku jazdy konnej planowane są egzaminy na Złotą Odznakę PZJ. Jeśli nie ma takich egzaminów, warto poszukać dostępnych terminów w innych Ośrodkach Jeździeckich. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy sprawdzić kalendarz Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego. Należy jednak pamiętać, że egzaminy na ZOJ są rzadko organizowane i dostępne tylko w wybranych miejscach.

Przebieg egzaminu na ZOJ?

Minimalny wiek egzaminowanego jeźdźca to 12 rok życia. Egzamin składa się z dwóch części — praktycznej i teoretycznej. Maksymalna liczba jeźdźców to 25 osób.

Część teoretyczna ZOJ

Część teoretyczna ZOJ uznaje się za zdaną w przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę z nich. Minimalna liczba pytań to 3. Pytania będą dotyczyły rozbudowanych zagadnień nie tylko z brązowej i srebrnej odznaki. Będą również rozszerzone o teorię sportu i historię jeździectwa (wg. książki Akademia Jeździecka).

Część praktyczna ZOJ

Część praktyczna ZOJ obejmuje dwie części: ujeżdżeniową i skokową. Podczas prób ujeżdżeniowej i skokowej obowiązują ogólne przepisy dla tych dyscyplin. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko raz w każdej fazie egzaminu. W trakcie części praktycznej konieczne jest używanie wędzidła pojedynczo lub podwójnie łamanego. Używanie ochraniaczy (podczas próby skokowej), ostróg i batów jest dozwolone. Niedopuszczalne jest korzystanie z wodzy pomocniczych. Podczas egzaminu praktycznego jeźdźcy powinni być oczywiście, ubrani w schludny strój jeździecki. Noszenie przepisowego nakrycia głowy jest obowiązkowe. Część praktyczna jest uznawana za zdaną, jeśli uzyska się co najmniej ocenę 5/10 za każdą próbę. Jeśli egzamin lub jego część nie zostanie zaliczony, można podejść do niego ponownie po upływie co najmniej 6 miesięcy, ale nie później niż po roku, w dowolnym ośrodku. Jeśli druga próba również zakończy się niepowodzeniem, konieczne będzie zdanie całego egzaminu przy kolejnym podejściu.

Opieka stajenna nad koniem

Podczas opieki stajennej będzie oceniane:

  • prowadzenie konia do przeglądu, 
  • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia, 
  • czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt, 
  • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu – znajomość nazewnictwa. 

Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem przystąpienia do następnej próby, części ujeżdżeniowej.

Złota Odznaka Jeździecka ujeżdżenie

Niezdanie części ujeżdżeniowej egzaminu oznacza wykluczenie z możliwości przystąpienia do próby skokowej. Uczestnicy egzaminu praktycznego, którzy posiadają aktualną II klasę sportową w ujeżdżeniu lub w WKKW, są zwalniani z tej części egzaminu.

W części ujeżdżeniowej należy najpierw odpowiednio rozgrzać konia przez pierwsze 15 minut, co będzie oceniane. Następnie należy na czworoboku wykonać wymagane elementy ujeżdżeniowe klasy P, takie jak stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie. Po zakończeniu przejazdu i ukłonie należy dojechać po czworoboku stępem do litery G, zatrzymać się. Następnie należy zsiąść z konia i wyprowadzić go z czworoboku, trzymając go za rękę. W następnym kroku razem z koniem należy udać się do komisji. Tam należy zademonstrować odpowiednie umiejętności. Należy do nich prawidłowe wsiadanie na konia, zarówno z ziemi, jak i ze stopnia. Można przytrzymać konia lub zewnętrzne strzemienie przez pomocnika.

Egzaminator może również zlecić dodatkowe ćwiczenia z wymienionego wcześniej zestawu. Obowiązują ogólne zasady zawarte w przepisach dyscypliny ujeżdżenia. Aby zaliczyć część ujeżdżeniową, ocena końcowa nie może być niższa niż 6,0, a pojedyncza ocena musi wynosić co najmniej 5,5. Pozytywny wynik egzaminu jest niezbędnym warunkiem do przystąpienia do kolejnej próby, czyli skokowej.

Czworobok

Złota Odznaka Jeździecka skoki

Z egzaminu praktycznego w części skokowej zostają zwolnieni osoby, które posiadają aktualną III klasę sportową w skokach lub w WKKW. W próbie skokowej należy pokonać parkur złożony z ośmiu przeszkód, w tym jednego szeregu dwuczłonowego oraz linii składającej się z co najmniej dwóch przeszkód. Są one ustawione w odstępie na skok i wyskok. Wysokość przeszkód wynosi 100 cm, a maksymalna szerokość to 110 cm dla koni. Dla kuców wysokość przeszkód w skokach została ustalona na maksymalnie 90 cm, a szerokość na maksymalnie 100 cm. Ocena w skokach obejmuje dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, oraz oczywiście sposób pokonywania przeszkód. Drugie nieposłuszeństwo konia, również upadek jeźdźca lub konia, eliminują uczestnika z egzaminu.

Grafika przejazdu:

A jak nie zdam egzaminu?

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony”. Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

➡️ ZŁOTA ODZNAKA PYTANIA ⬅️

Inne odznaki Jeździeckie dla pasjonatów jazdy konnej:

Odznaka Jeżdżę Konno

Brązowa Odznaka Jeździecka

Srebrna Odznaka Jeździecka

Zapraszamy na nasz Facebook

Tekst został przygotowany na podstawie materiałów PZJ

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template