Złota odznaka jeździecka. Pytania na Złotą Odznakę.

Złota Odznaka jeździecka

Złota odznaka jeździecka to najwyższa odznaka, którą przyznaje Polski Związek Jeździecki PZJ. 

Do egzaminu mogą̨ przystąpić posiadacze Odznaki Srebrnej po upływie. Co jednak ważne, może to nastąpić co najmniej 12 miesięcy od daty jej uzyskania.

Złota Odznaka Jeździecka

👉 Pytania na Złotą Odznakę Jeździecką PZJ (do pobrania pdf) 👈

👇 Pozostałe materiały na Złotą Odznakę do pobrania 👇

Złota Odznaka Jeździecka

Co daje Złota Odznaka PZJ?

Zdobycie Złotej Odznaki Jeździeckiej może być wartościowym osiągnięciem z kilku powodów:

1. Przede wszystkim potwierdzenie umiejętności. Złota Odznaka jest symbolem wysokich umiejętności jeździeckich. Jeśli masz taką odznakę, świadczy to o twoim zaawansowanym poziomie w jeździectwie i podejściu do konia.

2. Wytrwałość i praca. Aby zdobyć Złotą Odznakę, musisz przejść przez wiele etapów i zdać odpowiednie egzaminy na odznaki jeździeckie. To oczywiście wymaga wytrwałości, zaangażowania i ciężkiej pracy, co może być satysfakcjonującym doświadczeniem samym w sobie.

3. Oczywiście również chodzi o prestiż. Posiadanie Złotej Odznaki PZJ może być zaszczytem i prestiżem w społeczności jeździeckiej. To potwierdza Twoją reputację jako doświadczonego i kompetentnego jeźdźca.

4. Rozwój osobisty. Praca nad zdobyciem Złotej Odznaki PZJ wymaga nie tylko umiejętności jeździeckich, ale również zdolności do nauki, koncentracji i samodyscypliny. To może przyczynić się nawet do Twojego rozwoju osobistego i pewności siebie.

5. Możliwości zawodowe. Posiadanie Złotej Odznaki może otworzyć przed Tobą nowe możliwości w świecie jeździectwa, na przykład zaproszenia do udziału w konkursach, możliwość trenowania innych jeźdźców lub prowadzenia lekcji jeździeckich. Jednym słowem masz możliwość uzyskać uprawnienia Instruktora Sportu PZJ.

Podsumowując, zdobycie Złotej Odznaki Jeździeckiej może być wartościowym celem dla osób, które są pasjonatami jazdy konnej. Oferuje ono satysfakcję osobistą, prestiż w społeczności jeździeckiej oraz otwierając nowe możliwości zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Gdzie odbywają się egzaminy na Złota Odznakę PZJ?

PZJ Odznaki Jeździeckie
PZJ Odznaki Jeździeckie

Na wstępie zalecamy sprawdzenie, czy w twoim ośrodku jazdy konnej planowane są egzaminy na Złotą Odznakę PZJ. Jeśli nie ma takich egzaminów, warto poszukać dostępnych terminów w innych Ośrodkach Jeździeckich. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy sprawdzić kalendarz Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego. Pamiętajmy, że egzaminy na ZOJ są rzadko organizowane i dostępne tylko w wybranych miejscach.

PAMIĘTAJ ŻEBY PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINU NA ODZNAKĘ ZAWSZE MIEĆ UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE (formularz poniżej)

👇 ⬇️ 👇 ⬇️ 👇

👉 Formularz -> PZJ Ubezpieczenie online 👈

Przebieg egzaminu na ZOJ?

Minimalny wiek egzaminowanego jeźdźca to 12 rok życia. Egzamin składa się z dwóch części — praktycznej i teoretycznej. Maksymalna liczba jeźdźców to 25 osób.

Część teoretyczna ZOJ

Złota Odznaka część teoretyczna

Część teoretyczna ZOJ uznaje się za zdaną w przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę z nich. Minimalna liczba pytań to 3. Pytania będą dotyczyły rozbudowanych zagadnień nie tylko z brązowej i srebrnej odznaki. Będą również rozszerzone o teorię sportu i historię jeździectwa (wg. książki Akademia Jeździecka).

Część praktyczna ZOJ

Złota Odznaka Jeździecka PZJ

Część praktyczna ZOJ obejmuje dwie części: ujeżdżeniową oraz skokową. Podczas prób ujeżdżeniowej i skokowej obowiązują nas ogólne przepisy dla tych dyscyplin. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko raz w każdej fazie egzaminu. W trakcie części praktycznej konieczne jest używanie wędzidła pojedynczo lub podwójnie łamanego. Używanie ochraniaczy (podczas próby skokowej), ostróg i batów jest dozwolone. Niedopuszczalne jest korzystanie z wodzy pomocniczych. Podczas egzaminu praktycznego jeźdźcy powinni być oczywiście, ubrani w schludny strój jeździecki. Noszenie przepisowego nakrycia głowy oczywiście jest obowiązkowe. Część praktyczną zaliczymy, jeśli uzyskamy co najmniej ocenę 5/10 za każdą próbę. Jeśli egzaminu lub jego części nie zaliczymy, można podejść do niego ponownie po upływie co najmniej 6 miesięcy, ale nie później niż po roku, w dowolnym ośrodku. Jeśli druga próba również zakończy się niepowodzeniem, konieczne będzie zdanie całego egzaminu przy kolejnym podejściu.

Opieka stajenna nad koniem

Odznaki jeździeckie

Podczas opieki stajennej będzie oceniane przede wszystkim:

  • prowadzenie konia do przeglądu, 
  • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia, 
  • czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt, 
  • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu – znajomość nazewnictwa. 

Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem przystąpienia do następnej próby, części ujeżdżeniowej.

Złota Odznaka Jeździecka ujeżdżenie

Złota Odznaka Jeździecka, ujeżdżenie

Niezdanie części ujeżdżeniowej egzaminu oznacza wykluczenie z możliwości przystąpienia do próby skokowej. Uczestnicy egzaminu praktycznego, którzy posiadają aktualną II klasę sportową w ujeżdżeniu lub w WKKW, są zwalniani z tej części egzaminu.

Czworobok Ujeżdżeniowy

W części ujeżdżeniowej należy najpierw odpowiednio rozgrzać konia przez pierwsze 15 minut, co będzie oceniane. Następnie należy na czworoboku wykonać wymagane elementy ujeżdżeniowe klasy P, takie jak stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie. Po zakończeniu przejazdu i ukłonie należy dojechać po czworoboku stępem do litery G, zatrzymać się. Następnie należy zsiąść z konia i wyprowadzić go z czworoboku, trzymając go za rękę. W następnym kroku razem z koniem należy udać się do komisji. Tam należy zademonstrować odpowiednie umiejętności. Należy do nich prawidłowe wsiadanie na konia, zarówno z ziemi, jak i ze stopnia. Można przytrzymać konia lub zewnętrzne strzemienie przez pomocnika.

Egzaminator może również zlecić dodatkowe ćwiczenia z wymienionego wcześniej zestawu. Obowiązują ogólne zasady zawarte w przepisach dyscypliny ujeżdżenia. Aby zaliczyć część ujeżdżeniową, ocena końcowa nie może być niższa niż 6,0, a pojedyncza ocena musi wynosić co najmniej 5,5. Pozytywny wynik egzaminu jest niezbędnym warunkiem do przystąpienia do kolejnej próby, czyli skokowej.

Złota Odznaka Jeździecka skoki

Egzamin Złota Odznaka - Tor przeszkód

Z egzaminu praktycznego w części skokowej zostają zwolnione osoby, które posiadają aktualną III klasę sportową w skokach lub w WKKW. W próbie skokowej należy pokonać parkur złożony z ośmiu przeszkód, w tym jednego szeregu dwuczłonowego oraz linii składającej się z co najmniej dwóch przeszkód. Są one ustawione w odstępie na skok i wyskok. Wysokość przeszkód wynosi 100 cm, a maksymalna szerokość to 110 cm dla koni. Dla kuców wysokość przeszkód w skokach maksymalna wysokość przeszkody to 90 cm, a szerokość, maksymalnie 100 cm. Ocena w skokach obejmuje dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, oraz oczywiście sposób pokonywania przeszkód. Drugie nieposłuszeństwo konia, również upadek jeźdźca lub konia, eliminują uczestnika z egzaminu.

A jak nie zdam egzaminu?

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony”. Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

➡️ ZŁOTA ODZNAKA PYTANIA do pobrania ⬅️

Logo portal Lendy
Lendy

Inne odznaki Jeździeckie dla pasjonatów jazdy konnej:

Odznaka Jeżdżę Konno

Brązowa Odznaka Jeździecka

Srebrna Odznaka Jeździecka

Zapraszamy na nasz Facebook

Tekst przygotowaliśmy na podstawie materiałów PZJ

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template