fbpx

Srebrna Odznaka Jeździecka PZJ, Pytania na SOJ

Srebrna odznaka jeździecka PZJ — dlaczego warto zdać?

SOJ, czyli Srebrna Odznaka Jeździecka to inaczej europejska odznaka EPC (Euro Pony Club Riding Test). Zaleca się podjęcie wyzwania egzaminu na Srebrną Odznakę Jeździecką ze względu na korzyści wynikające z kontynuacji kariery sportowej jeźdźca. Umożliwia ona również starty w wyższych klasach zawodów jeździeckich.

Wymogi do uzyskania Srebrnej Odznaki Jeździeckiej są następujące:

 • posiadanie przez jeźdźca Brązowej Odznaki (przynajmniej przez 3 miesiące)
 • minimalny wiek jeźdźca aby starać się o SOJ to 9 rok życia jeźdźca (wg rocznika urodzenia)
Srebrna Odznaka Jeździecka
Srebrna Odznaka Jeździecka

Srebrna Odznaka uprawnia do:

 • Startu w konkursach do kl. „C” 
 • Startu w Mistrzostwach Polski Kuców, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Młodych Koni

SOJ — Uprawnienia w skokach

Srebrna Odznaka Jeździecka oraz (do wyboru jeden z trzech warunków):

 • posiadanie w karierze III klasy sportowej w skokach
 • przejechanie konkursu egzaminacyjnego z wynikiem do 3,5 punktów karnych
 • przejechanie na kucu (grupy B, C, D) na zawodach w swojej lub wyższej grupie, konkursu na styl jeźdźca, z wynikiem do 3,5 punktów karnych

uprawnia do:

 • startu w konkursach do kl. N włącznie.
 • startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Pucharze Polski Kuców kat. B,C,D, Pucharze Polski Młodych Koni, Mistrzostwach Polski Kuców

Gdzie odbywają się egzaminy?

Czy możesz sprawdzić, czy w twoim stajennym są planowane testy do zdobycia odznak? Jeśli nie, możesz poszukać dat egzaminów na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Często egzaminy te odbywają się na zakończenie obozów jeździeckich.

👉 PYTANIA NA SOJ DO POBRANIA PDF 👈

👇 Pozostałe materiały do pobrania 👇

Egzamin na Srebrną odznakę

Jak zgłosić chęć udziału w egzaminie – Srebrna Odznaka Jeździecka?

Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest wypełnienie karty zgłoszenia:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • miejsce i data urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • rodzaj egzaminu, do którego chcemy przystąpić 
 • rodzaj ewentualnie posiadanej odznaki i data jej zdobycia
 • nr telefonu
 • imię własnego konia/koni, na jakich się będzie zdawać odznakę bądź informacja o chęci wypożyczenia konia

Ile kosztuje egzamin na Srebrną Odznakę Jeździecką?

Koszt przeprowadzenia egzaminu zależy od liczby osób przystępujących oraz również od dostępności koni. Zazwyczaj opłata za sam egzamin wynosi od 120 do 200 zł. Do tego dochodzi również ewentualny koszt wynajmu konia na czas egzaminu. Maksymalna liczba uczestników egzaminu w jednej sesji to 25 osób.

Jak wygląda egzamin na Srebrną Odznakę Jeździecką — z jakich części się składa?

Egzamin składa się z dwóch części — praktycznej (m.in. czworobok SOJ), a następnie teoretycznej (pytania na Srebrną Odznakę).

Egzamin Srebrna Odznaka Jeździecka, część teoretyczna, pytania na Srebrną Odznakę PZJ

Podczas egzaminu teoretycznego komisja zada nam co najmniej 3 pytania, które będą dotyczyły następujących tematów:

 • pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • teorii jazdy konnej;
 • chodów koni;
 • stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figur na ujeżdżalni;
 • podstaw teorii skoków przez przeszkody;
 • zasad jazdy w terenie;
 • pierwszej pomocy;

 PYTANIA NA SOJ DO POBRANIA PDF

Pytania na SOJ

Pytania na SOJ, egzamin teoretyczny

Na egzaminie wymagana jest zdolność udzielenia poprawnej odpowiedzi na co najmniej połowę pytań z każdego rozdziału, oczywiście przy użyciu tylko dostępnych pytań i odpowiedzi w zestawie.

Egzamin Srebrna Odznaka Jeździecka, część praktyczna 

Faktyczna część praktyczna składa się z trzech faz:

 • dbałości o konia w stajni,
 • części ujeżdżeniowej (tzw. czworobok na SOJ),
 • części skokowej.

Podczas tych testów — zarówno ujeżdżenia, jak i skokowego — obowiązują powszechne reguły dotyczące odpowiednich dyscyplin.

W trakcie części praktycznej należy korzystać z wędzidła pojedynczo lub podwójnie łamanego. Możliwe jest również używanie ochraniaczy (tylko podczas próby skokowej) oraz bata. Nie wolno używać wodzy pomocniczych. Użycie ostróg jest dozwolone, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody komisji egzaminacyjnej.

Część praktyczną uznaje się za zaliczoną, gdy za każdy przejazd uzyskamy ocenę przynajmniej 5/10.

Z egzaminu praktycznego na Odznakę Srebrną zwolnieni są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową. Z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

W każdej części egzaminu jeździec może uczestniczyć tylko raz. Jeśli egzamin lub jego fragment nie zostanie zaliczony, możliwe jest ponowne podejście do niego. Może to jednak nastąpić, dopiero po trzech miesiącach od poprzedniej próby. Nie później jednak niż po roku. Aby ponownie podejść do egzaminu, możemy wybrać dowolny ośrodek. W sytuacji niezaliczenia egzaminu po raz drugi, żeby podejść do kolejnej próby, należy niestety, zdawać ponownie wszystkie jego części w jednym podejściu.

SOJ Opieka Stajenna
SOJ Opieka Stajenna

Opieka stajenna

Podczas opieki stajennej musimy wykazać się znajomością i oczywiście prawidłowym użyciem sprzętu do pielęgnacji konia (czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt). Oceniane będzie także siodłanie, kiełznanie oraz dopasowanie rzędu. Tylko pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do następnej próby — ujeżdżeniowej.

Srebrna Odznaka - część ujeżdżeniowa
Srebrna Odznaka – część ujeżdżeniowa
Czworobok Ujeżdżeniowy
Czworobok na SOJ

Próba ujeżdżeniowa (czworobok SOJ)

Ta próba, przede wszystkim, polega na wykonaniu zmodyfikowanego programu P-4 z ujeżdżenia na niewielkim czworoboku o wymiarach 20 metrów na 40 metrów. Oceny będą wystawiane za poprawność dosiadu w trzech głównych chodach, ale również za zastosowanie pomocy zgodnie z zasadami klasycznej szkoły jazdy oraz precyzję wykonania figur. Wyjście konia czterema kończynami poza obszar czworoboku lub trzeci błąd w programie, oczywiście skutkuje eliminacją z egzaminu. Aby zaliczyć próbę ujeżdżeniową, należy uzyskać co najmniej 5 na 10 możliwych punktów. Pozytywny wynik jest niezbędny do przystąpienia do próby skokowej. Podczas wykonywania programu wymagany jest pełny siad, chyba że inaczej wskazano.

Próba skokowa

Podchodzą do próby skokowej ci jeźdźcy, którzy zaliczyli próbę ujeżdżeniową. W trakcie próby skokowej muszą pokonać parkur składający się z siedmiu przeszkód o wysokości 80-85 cm, z których jedna jest dwuczłonowa. Dla kuców maksymalna wysokość przeszkód wynosi 70 cm. Wymagane jest utrzymanie dosiadu skokowego. Po przejeździe obowiązkowo następuje przejście w kłus, a potem w stępie, po czym opuszczają parkur.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia oraz brak panowania nad koniem to eliminacja z egzaminu.

Podczas przejazdu ocenie podlegać będzie:

 • prawidłowy dosiad skokowy, czyli półsiad, 
 • sposób pokonywania cavaletti, 
 • skoki przez pojedyncze przeszkody,  
 • zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami, 
 • utrzymanie optymalnego tempa i rytmu, 
 • prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, 
 • wybranie miejsca prawidłowego odskoku,
 • styl skoku.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia oczywiście eliminują z egzaminu.

Wymagania dla konia na egzamin na Srebrną Odznakę Jeździecką.

Większość stajni udostępnia swoje konie do wypożyczenia podczas egzaminów. Trzeba jednak pamiętać, że lepsze wyniki osiąga się, zdając egzamin na koniu, z którym regularnie trenujesz. W szczególności program w części ujeżdżeniowej wymaga solidnej synchronizacji między jeźdźcem a koniem.

Podczas egzaminu dopuszcza się, aby na jednym koniu brać udział w próbie ujeżdżeniowej, a na innym w części skokowej. Koń może brać udział w egzaminie na Srebrną Odznakę Jeździecką nawet do 3 razy (licząc “pełny” udział – tj. w każdej części egzaminu). W przypadku udziału konia w egzaminach na różnych poziomach zastosowanie mają limity z wyższej kategorii.

Jak się ubrać na egzamin na Srebrną Odznakę Jeździecką?

Oficjalny strój galowy nie jest konieczny. Wystarczy odpowiednio dopasowany strój do ćwiczeń. Jeśli planujesz uczestniczyć w zawodach jeździeckich, warto zacząć gromadzić wyposażenie jeździeckie, które będzie przydatne podczas startów.

Strój galowy składa się z:

 • białych bryczesów, 
 • białej koszuli ze stójką, 
 • krawata lub plastronu, 
 • białych rękawiczek, 
 • marynarki jeździeckiej
 • kamizelki ochronnej dla dzieci do 15 roku życia

Zakup kompletu może być kosztowny, ale na potrzeby egzaminu powinieneś mieć już białe bryczesy i koszulę. Długie włosy muszą być związane. Wymagane jest oczywiście noszenie kasku z atestem.

Nie zapomnij, potrzebujesz również Ubezpieczenie Jeździeckie (formularz online poniżej)

👉 PZJ Ubezpieczenie online 👈

PZJ Srebrna Odznaka

Co się dzieje po zdanym egzaminie na SOJ?

Po zakończeniu egzaminu na stopień SOJ otrzymacie oczywiście dokumentację dotyczącą waszych przejazdów, zawierającą oceny, uwagi oraz błędy odnotowane przez komisję sędziowską. Traktujcie to jako szczegółową listę rzeczy do poprawienia. Podczas współpracy z trenerem będzie można skorygować popełnione błędy z egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, czyli zdaniu egzaminu, będziecie mogli odebrać odznakę oraz legitymację.

Po upływie 12 miesięcy od zdobycia Srebrnej Odznaki Jeździeckiej będziecie mogli przystąpić do egzaminu na Złotą Odznakę Jeździecką. Ponadto będziecie mieli możliwość kontynuowania i rozwijania swojej kariery jako zawodnik, uczestnicząc w zawodach wyższych klas we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Egzamin SOJ

srebrna odznaka jeździecka pytania

CZY MOŻNA POPRAWIAĆ NIEZDANY EGZAMIN?

Tak, oczywiście można skorzystać z okazji poprawy niezdanej części egzaminu w późniejszym terminie. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że niezaliczenie próby ujeżdżenia uniemożliwi przystąpienie do części skoków oraz części z pytań.

CO DAJE SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA?

Srebrna Odznaka Jeździecka pozwala na uczestnictwo w konkursach ujeżdżeniowych do klasy C, jak również starty w zawodach skokowych do klasy N oraz możliwość startów w OOM lub MPMK.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD NA SREBRNĄ ODZNAKĘ?

Wysokość przeszkód dla dużych koni: 80-85 cm

Wysokość przeszkód dla kuców: do 70 cm

CZY MUSZĘ MIEĆ SWOJEGO KONIA NA SREBRNĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ?

Nie ma takiej konieczności. Duże ośrodki, które przeprowadzają egzaminy na odznaki jeździeckie, zazwyczaj oczywiście dają możliwość wypożyczenia konia na egzamin za dodatkową opłatą.

JAK UBRAĆ SIĘ NA ODZNAKĘ? TRZEBA MIEĆ STRÓJ KONKURSOWY NA ODZNACE JEŹDZIECKIEJ?

Podczas egzaminu na odznaki jeździeckie nie obowiązuje strój konkursowy (białe bryczesy, frak i koszulka ze stójką), wymagany jest jednak pełny i schludny strój jeździecki.

CZY TRUDNO JEST ZDAĆ SREBRNĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ?

W miarę postępów w nauce i doskonalenia umiejętności jeździeckich, powinno się podejść do egzaminów na odznaki jeździeckie. Gdy będziesz całkowicie przygotowany zarówno do części praktycznej, jak i teoretycznej, nie ma powodu do obaw. Egzamin będzie oczywiście formalnością.

Lendy życzy powodzenia.

Logo portal Lendy
Lendy

Pytania SOJ

Tutaj znajdziesz — PYTANIA NA SREBRNĄ ODZNAKĘ (PYTANIA SOJ)

Pozostałe odznaki jeździeckie –

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO,

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

ZŁOTA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Zapraszamy na nasz Facebook

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template