OC konia

OC konia, a w zasadzie OC posiadacza konia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, bądź właściciela konia. Ubezpieczenie to dotyczy szkód będących następstwem czynu niedozwolonego, powstałego w związku z posiadaniem konia, bądź koni. Posiadacz konia nie musi być jego właścicielem żeby ubezpieczenie obejmowało go ochroną. Generali (d.Concordia) obejmuje zakresem tak właściciela konia, jak każdą osobę która za jego wiedzą i zgodą korzysta z niego lub sprawuje nad nim opiekę bądź kontrolę. Ubezpieczenie to jest rozszerzeniem ubezpieczenia koni, czyli w Generali nie można go wykupić osobno. Ubezpieczony nie może wykorzystać tego ubezpieczenia w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, ponieważ w tym wypadku powinien posiadać OC działalności gospodarczej lub firmowe. Często jeźdźcy uznają, że wystarczające jest dla nich ubezpieczenie jeździeckie. Warto jednak się zastanowić nad ubezpieczeniem posiadacza konia.

OC KONIA
Odpowiedzialność cywilna posiadacza konia

Warto wiedzieć, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym także powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa. Ochrona dotyczy obszaru całej Unii Europejskiej. 

W polisie posiadacza konia oprócz tradycyjnych aktywności rekreacyjnych, bez dodatkowego rozszerzenia polisa chroni ubezpieczonego:

  • w związku z udziałem konia w zawodach konnych, wystawach, aukcjach, egzaminach na klasy jeździeckie, rajdach, 
  • w związku z wykorzystywaniem konia do ciągnięcia drewna, powożenia bryczką, lub ciągnięciem sani.

Z racji atrakcyjności tego ubezpieczenia, klienci którzy nie mieli dotychczas ubezpieczonego konia w Generali często go ubezpieczają choćby w niewielkim zakresie na wypadek śmierci, utraty zdatności, bądź kosztów operacji. Pozwala to im skorzystać z możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o OC. Jeśli chodzi o OC ubezpieczenie konia cena, czyli roczna składka za polisę jest uzależniona od sumy ubezpieczenia.   

🐴   UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR   🐴 

Sumy gwarancyjne i składki ubezpieczenia OC konia

GENERALI (każdy wariant zawiera również udział w zawodach)

szkody do 100 000 – 74,00 rocznie

do 200 000 – 104,00 rocznie 

do 500 000 –160,00 rocznie 

Inne Towarzystwa również mają w swojej ofercie ubezpieczenie OC z tytułu posiadania lub używania koni. W odróżnieniu od oferty Generali, jedna polisa może obejąć wiele koni. Trzeba jednak wiedzieć, że ochrona ubezpieczeniowa w tym wypadku dotyczy użytkowania koni tylko przez ubezpieczającego i jego domowników. Polisa ta dotyczy jedynie aktywności rekreacyjnej, na zawodach ubezpieczający nie będzie chroniony.

Sumy gwarancyjne i składki OC ubezpieczenia  konia

(dla ubezpieczonego i jego domowników, bez udziału w zawodach, wiele koni)

szkody do 100 000 – 103,50 rocznie

do 200 000 – 140,30 rocznie

do 300 000 – 167,90 rocznie

szkody do 500 000 – 201,25 rocznie

🐴   FORMULARZ POLISY OC POSIADACZA KONIA  🐴

Jak zawrzeć polisę OC konia w Lendy w dwóch krokach?

  1. Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia -> OWU Generali (rozdział dotyczący OC posiadacza konia), lub OWU (klauzula nr 7)
  2. Prosimy wypełnić -> UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR  (z zawodami) lub FORMULARZ dla (OC konia bez zawodów)<- i zaznaczyć wybrany wariant ubezpieczenia.

Reszta pozostaje w rękach Lendy ubezpieczenia. Na podstawie danych z formularza zostanie przygotowane ubezpieczenie konia wraz z polisą odpowiedzialności cywilnej lub samo OC posiadacza konia. Otrzymacie ją Państwo oczywiście drogą mailową wraz z informacjami o płatności. Po stronie ubezpieczającego pozostanie opłacenie polisy i odesłanie jej skanu, bądź zdjęcia na adres biuro@lendy.pl 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat ubezpieczeń napisz do nas na adres biuro@lendy.pl 

A tutaj są informacje o -> ubezpieczeniu psa.

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template