OC konia

OC konia, a w zasadzie OC posiadacza konia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, bądź właściciela konia. Ubezpieczenie to dotyczy szkód będących następstwem czynu niedozwolonego, powstałego w związku z posiadaniem konia, bądź koni. Posiadacz konia nie musi być jego właścicielem żeby ubezpieczenie obejmowało go ochroną. Generali (d.Concordia) obejmuje zakresem tak właściciela konia, jak każdą osobę która za jego wiedzą i zgodą korzysta z niego lub sprawuje nad nim opiekę bądź kontrolę. Ubezpieczenie to jest rozszerzeniem ubezpieczenia koni, czyli w Generali nie można go wykupić osobno. Ubezpieczony nie może wykorzystać tego ubezpieczenia w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, ponieważ w tym wypadku powinien posiadać OC działalności gospodarczej lub firmowe. Często jeźdźcy uznają, że wystarczające jest dla nich ubezpieczenie jeździeckie. Warto jednak się zastanowić nad ubezpieczeniem posiadacza konia.

KLIKNIJ 👉 FORMULARZ OC POSIADACZA KONIA 👈 KLIKNIJ

OC KONIA
Odpowiedzialność cywilna posiadacza konia

Warto wiedzieć, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym także powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa. Ochrona dotyczy obszaru całej Unii Europejskiej. 

W polisie posiadacza konia oprócz tradycyjnych aktywności rekreacyjnych, bez dodatkowego rozszerzenia polisa chroni ubezpieczonego:

  • w związku z udziałem konia w zawodach konnych, wystawach, aukcjach, egzaminach na klasy jeździeckie, rajdach, 
  • w związku z wykorzystywaniem konia do ciągnięcia drewna, powożenia bryczką, lub ciągnięciem sani.

Z racji atrakcyjności tego ubezpieczenia, klienci którzy nie mieli dotychczas ubezpieczonego konia w Generali często go ubezpieczają choćby w niewielkim zakresie na wypadek śmierci, utraty zdatności, bądź kosztów operacji. Pozwala to im skorzystać z możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o OC. Jeśli chodzi o OC ubezpieczenie konia cena, czyli roczna składka za polisę jest uzależniona od sumy ubezpieczenia.   

🐴   UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR   🐴 

Sumy gwarancyjne i składki ubezpieczenia OC konia

GENERALI (każdy wariant zawiera również udział w zawodach)

szkody do 100 000 – 74,00 rocznie

do 200 000 – 104,00 rocznie 

do 500 000 –160,00 rocznie 

Inne Towarzystwa również mają w swojej ofercie ubezpieczenie OC z tytułu posiadania lub używania koni. W odróżnieniu od oferty Generali, jedna polisa może obejąć wiele koni. Trzeba jednak wiedzieć, że ochrona ubezpieczeniowa w tym wypadku dotyczy użytkowania koni tylko przez ubezpieczającego i jego domowników. Polisa ta dotyczy jedynie aktywności rekreacyjnej, na zawodach ubezpieczający nie będzie chroniony.

Sumy gwarancyjne i składki OC ubezpieczenia  konia

(dla ubezpieczonego i jego domowników, bez udziału w zawodach, wiele koni)

szkody do 100 000 – 103,50 rocznie

do 200 000 – 140,30 rocznie

do 300 000 – 167,90 rocznie

szkody do 500 000 – 201,25 rocznie

🐴   FORMULARZ POLISY OC POSIADACZA KONIA  🐴

Jak zawrzeć polisę OC konia w Lendy w dwóch krokach?

  1. Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia -> OWU Generali (rozdział dotyczący OC posiadacza konia), lub OWU (klauzula nr 7)
  2. Prosimy wypełnić -> UBEZPIECZENIE KONIA KALKULATOR  (z zawodami) lub FORMULARZ dla (OC konia bez zawodów)<- i zaznaczyć wybrany wariant ubezpieczenia.

Reszta pozostaje w rękach Lendy ubezpieczenia. Na podstawie danych z formularza zostanie przygotowane ubezpieczenie konia wraz z polisą odpowiedzialności cywilnej lub samo OC posiadacza konia. Otrzymacie ją Państwo oczywiście drogą mailową wraz z informacjami o płatności. Po stronie ubezpieczającego pozostanie opłacenie polisy i odesłanie jej skanu, bądź zdjęcia na adres biuro@lendy.pl 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat ubezpieczeń napisz do nas na adres biuro@lendy.pl 

A tutaj są informacje o -> ubezpieczeniu psa.

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template