Ubezpieczenie hipoterapeuty

 UBEZPIECZENIE HIPOTERAPEUTY

Ubezpieczenie hipoterapeuty to ubezpieczenie OC instruktora hipoterapii. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna hipoterapeuty za szkody wyrządzone osobie trzeciej. Szkoda ta może wystąpić w związku z aktywnością sportową, bądź wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją, lub turystyką, określonych w umowie ubezpieczenia. Szkoda może być następstwem czynu niedozwolonego, jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie OC hipoterapeuty dotyczy osoby fizycznej. Osoby które prowadzą działalność gospodarczą, która zawiera tę aktywność nie powinny decydować się na tę polisę. Jeśli hipoterapeuta prowadzi działalność gospodarczą z wyszczególnieniem hipoterapii powinien ubezpieczyć nie siebie jako osobę fizyczną, a swoją działalność. Innymi słowy powinien zawrzeć polisę OC działalności gospodarczej. Przy zawarciu takiej polisy również możemy pomóc.  
 
Wysokość stawek, warianty oraz dane do polisy –> FORMULARZ <–
Ogólne Warunki Ubezpieczenia –> OWU <–
 

INSTRUKTOR HIPOTERAPII

Instruktor hipoterapii, popularnie nazywany hipoterapeutą zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych z udziałem konia i pacjenta. Celem zajęć jest usprawnianie człowieka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Główne zadania hipoterapeuty to poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości konia i jazdy konnej. W zależności od oczekiwań i możliwości pacjenta instruktor hipoterapii może prowadzić szereg zajęć.  Zazwyczaj jest to formia gimnastyki leczniczej na koniu idącym stępem, psychopedagogiczna jazda konna, woltyżerka bądź terapeutyczny kontakt z koniem. W ramach zajęć nawiązuje kontakt z pacjentem oraz pomaga mu w nawiązywaniu bliskiej relacji z koniem.

KOŃ W HIPOTERAPII

Koń w hipoterapii powinien być łagodny, ufny i spokojny. Takie cechy mają znaczący wpływ na skuteczność terapii, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów. Zazwyczaj do hipoterapii wykorzystywane są konie starsze niż 5 lat. Powinny one mieć już ukształtowany charakter, powinny być przewidywalne i posłuszne wobec swojego opiekuna. Aby koń został wybrany do hipoterapii musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim chodzi o usposobienie, ale również istotna jest odpowiednia budowa ciała. Należy podkreślić, że nie bez znaczenia jest chód konia, który jest bardzo podobny do prawidłowego wzorca chodu człowieka. Dzięki impulsom przekazywanym przez konia siedzącemu na nim pacjentowi, możliwe jest doskonalenie chodu, którego nie udałoby się uzyskać innymi dostępnymi metodami. Należy jednak pamiętać, że do hipoterapii istnieje szereg przeciwwskazań.  Dyskwalifikują one pacjenta z tego typu zajęć a jest to m.in lęk przed koniem, czy alergia na sierść lub pot konia.

Sumy gwarancyjne i stawki ubezpieczenia OC Trenera Hipoterapii

szkody do 100 000 – 152,00

szkody do 200 000 – 214,00

szkody do 300 000 – 237,00

szkody do 500 000 – 265,00

szkody do 750 000 – 307,00

szkody do 1 000 000 – 350,00

szkody do 1 200 000 – 376,00

szkody do 1 500 000 – 415,00

szkody do 2 000 000 – 480,00

 

 

 

Formularz do przygotowania polisy –> FORMULARZ <–

Zapraszamy do kontaktu z nami [email protected] lub tutaj –> Kontakt 

Tutaj znajdują się informacje o Ubezpieczeniu konia

Informacje o ubezpieczenie jeźdźca NNW znajduje się TUTAJ

Informacje o OC właściciela konia są TUTAJ

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 

Zapraszamy również na nasz Instagram 

 

Ubezpieczenie hipoterapeuty
Przewiń do góry