Ubezpieczenie hipoterapeuty

Ubezpieczenie hipoterapeuty to ubezpieczenie OC instruktora hipoterapii. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna hipoterapeuty za szkody wyrządzone osobie trzeciej. Szkoda ta może wystąpić w związku z aktywnością sportową, jak również wraz z wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją, lub turystyką, określonych w umowie ubezpieczenia. Szkoda może być następstwem czynu niedozwolonego, jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Warto wiedzieć, że ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie hipoterapeuty dotyczy osoby fizycznej. Osoby które prowadzą działalność gospodarczą, która zawiera tę aktywność nie powinny decydować się na tę polisę. Jeśli hipoterapeuta prowadzi działalność gospodarczą z wyszczególnieniem hipoterapii nie powinien ubezpieczać się z polisy OC hipoterapeuty, a powinien skorzystać z polisy OC działalności gospodarczej. Przy zawarciu takiej polisy również możemy pomóc.  

KLIKNIJ 👉 FORMULARZ UBECPIECZENIA OC HIPOTERAPEUTY 👈 KLIKNIJ

Ubezpieczenie Hipoterapeuty
Ubezpieczenie Hipoterapeuty

Wysokość stawek, warianty oraz dane do polisy –> FORMULARZ <–

Ogólne Warunki Ubezpieczenia –> OWU OC Hipoterapeuty <– 

UBEZPIECZENIE HIPOTERAPEUTY – czego dotyczy

Instruktor hipoterapii, popularnie nazywany hipoterapeutą zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych z udziałem konia i pacjenta. Celem zajęć jest usprawnianie człowieka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Główne zadania hipoterapeuty to oczywiście poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości konia i jazdy konnej. W zależności od oczekiwań i możliwości pacjenta instruktor hipoterapii może prowadzić szereg zajęć.  Zazwyczaj jest to forma gimnastyki leczniczej na koniu idącym stępem, psychopedagogiczna jazda konna, woltyżerka ale również jest to terapeutyczny kontakt z koniem. Hipoterapeuta w ramach zajęć nawiązuje kontakt z pacjentem, a następnie pomaga mu w nawiązywaniu bliskiej relacji z koniem.

KOŃ W HIPOTERAPII

Koń w hipoterapii powinien być łagodny, ufny i spokojny. Takie cechy, co zrozumiałe, mają znaczący wpływ na skuteczność terapii, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów. Zazwyczaj do hipoterapii wykorzystywane są konie starsze niż 5 lat. Powinny one mieć już ukształtowany charakter, jak również powinny być przewidywalne i posłuszne wobec swojego opiekuna. Konia do hipoterapii musimy wybrać takiego, ktory spełnia określone warunki. Przede wszystkim chodzi o usposobienie, ale również istotna jest odpowiednia budowa ciała. Należy podkreślić, że nie bez znaczenia jest chód konia, który jest bardzo podobny do prawidłowego wzorca chodu człowieka. Dzięki impulsom przekazywanym przez konia siedzącemu na nim pacjentowi, możliwe jest doskonalenie chodu, którego nie udałoby się uzyskać innymi dostępnymi metodami. Pamiętajmy jednak, że do hipoterapii istnieje szereg przeciwwskazań.  Dyskwalifikują one pacjenta z tego typu zajęć a jest to m.in lęk przed koniem, bądź alergia na sierść lub pot konia.

Sumy gwarancyjne i stawki Ubezpieczenia Hipoterapeuty

152,00 – 100 000 

214,00 – 200 000

237,00 – 300 000

265,00 – 500 000

307,00 – 750 000

350,00 – 1 000 000

376,00 – 1 200 000

415,00 – 1 500 000

480,00 – 2 000 000 

Formularz do przygotowania polisy –> FORMULARZ <–

Zapraszamy do kontaktu z nami biuro@lendy.pl lub tutaj –> Kontakt 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 

Zapraszamy również na nasz Instagram 

UBEZPIECZENIE PSA

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template