Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenie działalności gospodarczej daje Ci ochronę, gdy w związku z prowadzeniem swojej działalności lub posiadaniem mienia wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. Dotyczy to tak działalności gospodarczej jak również każdego rodzaju firmy.

Polisa OC firmy to dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone w wyniku prowadzenia działalności określonej w umowie ubezpieczenia, a także użytkowania mienia oraz wprowadzenia produktu do obrotu. Aby otrzymać wycenę ubezpieczenia swojej działalności prosimy wypełnić poniższy formularz.   

KLIKNIJ 👉 FORMULARZ UBEZPIECZENIA OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 👈 KLIKNIJ

OC działalności gospodarczej
OC działalności gospodarczej

UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OC FIRMY

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONE?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej jest dla Ciebie, jeśli jesteś: 

 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej z tytułu posiadanej, nieruchomości, 
 • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną,
 • osobą prawną.

Jakie szkody pokrywa OC firmy?

Ubezpieczeniem objęte są szkody na osobie, a także szkody rzeczowe:

 • wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • powstałe na skutek czynu niedozwolonego, a także niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • w postaci utraconych korzyści i innych strat wynikających z wypadku, o ile szkody objęte zostały ochroną ubezpieczeniową,
 • wyrządzone przez podwykonawców oraz pracowników ubezpieczonego podczas wykonywania obowiązków.

Ubezpieczenie OC pokrywa także niezbędne koszty:

 • sądowej obrony przed roszczeniami poszkodowanego, 
 • wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów,
 • poniesione w celu zapobiegnięcia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Warunki ubezpieczenia, zakres ochrony i dostępne jej rozszerzenia mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu polisy.

Pytania i odpowiedzi o ubezpieczenie OC działalności gospodarczej online:

Gdzie mogę znaleźć kalkulator który wylicza OC? Ile kosztuje ubezpieczenie OC działalności?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC działalności gospodarczej cena za polisę jest on dość zmienna, ponieważ ceny zmieniają się wraz ze zmianami rynkowymi. Lendy wylicza składki na bieżąco na podstawie danych podanych w FORMULARZU ONLINE. Nie stosujemy kalkulatora do wyliczenia składki polisy. Wybieramy najlepsze w danym momencie rozwiązania spośród ofert 19 Towarzystw, dostosowane dokładnie do potrzeb klienta. Czasem warunki OC działalności gospodarczej Hestia oferuje atrakcyjniejsze, czasem Generali lub Allianz. Zawsze staramy się dobrać optymalny zakres ochrony z uwzględnieniem wysokości składki. 

Czy OC działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

W większości przypadków jest ono dobrowolne, chociaż są zawody, które wymagają takie ubezpieczenia. Przykładowo ubezpieczenie biura rachunkowego jest obowiązkowe, również zawody prawnicze, pośrednicy ubezpieczeniowi, osoby działające w obszarze działalności leczniczej rownież są obowiązani zawrzeć ubezpieczenie OC. 

Czy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to koszt podatkowy?

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to ubezpieczenie OC obowiązkowe, które obowiązuje ponad 90 zawodów należy uznać za koszt podatkowy. Zazwyczaj w przypadku zawieranego OC dobrowolnego również można zaliczyć tę polisę do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jest żeby zakup polisy miał związek z prowadzoną działalnością i służył zabezpieczeniu źródeł przychodu. 

Dlaczego prowadząc firmę, warto mieć ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

 • Polisa pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności  lub zaniechaniem Twojego pracownika.
 • Z Lendy otrzymujesz optymalną ochronę dostosowaną do Twojej branży i specyfiki działalności.
 • Zabezpieczasz swój biznes i finanse niezależnie od wielkości firmy oraz skali działalności.
 • Możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowe klauzule, a tym samym dobrać polisę idealnie do swoich potrzeb. 
 • Składkę opłacasz jednorazowo lub w ratach.
 • Oszczędzasz czas, bo ubezpieczenie OC działalności gospodarczej ONLINE otrzymujesz na swój adres mailowy. Dotyczy to tak oferty, jak również wszystkich dokumentów z polisą na czele. 

Gdy zdecydujesz się na polisę, otrzymasz mailem umowę, warunki ubezpieczenia i dane do płatności. W każdym momencie współpracy będziemy do Twojej dyspozycji, dlatego nie wahaj się kontaktować z nami w razie wątpliwości lub dodatkowych pytań. 

Przygotuj następujące dane do FORMULARZA ONLINE: nazwa, NIP, REGON i adres firmy, okres ubezpieczenia, proponowana wysokość sumy gwarancyjnej (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela), rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, obrót za poprzedni rok, szacowany obrót za rok bieżący, liczbę i wielkość szkód zgłoszonych w ciągu ostatnich 5 lat. 

OC Firmy
OC Firma

Pozostałe końskie ubezpieczenia:

Ubezpieczenie konia

Ubezpieczenie jeździeckie

Tutaj jest Ubezpieczenie psa

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template