Ubezpieczenie jeździeckie

Ubezpieczenie jeździeckie, czyli „NNW jazda konna” to ubezpieczenie indywidualne lub grupowe, które chroni jeźdźca od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wypadki te mogły powstać w trakcie jazdy konnej ale nie tylko. Zawarcie takiego ubezpieczenia chroni ubezpieczonego od wielu innych zagrożeń, także poza terenem stadniny. Ubezpieczenie NNW jazda konna chroni ubezpieczonego przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Nie tylko na terenie stajni, ale np. na placu zabaw, w środkach komunikacji miejskiej i w domu. W przypadku tego ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa m.in. koszt leczenia, operacji, pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji. Polisa ma również wariant chroniący nas na wypadek czasowej niezdolności do pracy lub nauki. 

KLIKNIJ 👉 FORMULARZ UBEZPIECZENIA JEŹDZIECKIEGO 👈 KLIKNIJ

PZJ Ubezpieczenie Online

Formularz „PZJ Ubezpieczenie zawodnika 2024” który jest poniżej jest przygotowany tak, aby automatycznie uzyskać ubezpieczenie jeździeckie online (ubezpieczenie na zawody jeździeckie, bądź do licencji PZJ). Procedura przygotowania polisy jest prosta i trwa chwilę, kroki są następujące:

  • wypełniamy formularz,
  • ubezpieczająca osoba to płatnik polisy, czyli osoba dorosła opłacająca polisę,
  • osoba ubezpieczona to podmiot ubezpieczenia czyli zazwyczaj w przypadku osoby dorosłej ta sama osoba która jest płatnikiem. W przypadku gdy zawieramy „ubezpieczenie dziecka jazda konna” osobą ubezpieczoną jest dziecko,
  • w następnym kroku, chcąc uzyskać ubezpieczenie jeździeckie online (PZJ ubezpieczenie online) zaznaczamy ubezpieczenie wyczynowe, bo takie honoruje Polski Związek Jeździecki (polisa zawiera jasny komunikat, że polisa posiada rozszerzenia dotyczące wyczynowych sportów jeździeckich). Osoby niestartujące w zawodach pod auspicjami PZJ lub niestarające się o licencję PZJ nie muszą wybierać wariantu wyczynowego. Wystarczająca jest opcja „ubezpieczenie NNW jeździectwo” w wersji amatorskiej.
  • ostatni istotny krok przy wypełnianiu formularza to wybór wariantu, a jest ich 6. Należy pamiętać że polisa obejmuje niejako całe życie jeźdća, a nie tylko czas spędzony z koniem. Polisa jest aktywna w życiu prywatnym, szkole, w transporcie, etc.. Dlatego jeżeli ktoś potrzebuje polisy, jako „przepustkę” na zawody może wybrać warianty z mniejszym zakresem ubezpieczenia. Jeżeli jednak ktoś życzy sobie polisę jako podstawową np. z rehabilitacją po złamaniu, rekomendujemy warianty od wersji Standard wzwyż. Polisa zapewnia również ochronę na koloniach, półkoloniach, obozach, i warsztatach,
  • kończąc formularz, przesyłamy go do Lendy,
  • Procedura dla Ubezpieczenie jeździeckie online wyczynowe działa tak, że do 5 minut od przesłania formularza do Lendy, należy spodziewać się maila z Generali. Mail będzie zawierał link do polisy. Po uzupełnieniu zgód RODO i po opłaceniu polisy (Blik, Karta, przelew) otrzymujecie Państwo aktywną polisę.
  • Dla ubezpieczenia amatorskiego czas na otrzymanie polisy trwa nieco dłużej, ale zazwyczaj jest to godzina, czasem dwie.

FORMULARZ UBEZPIECZENIA JEŹDZIECKIEGO

👇 👇 👇 👇 👇

🏇 ➡️ Formularz UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ⬅️ 🏇

Ubezpieczenie nnw jazda konna online uzyskasz wchodząc w powyższy formularz wybierając wersje wyczynową (ubezpieczenie na zawody PZJ, licencja PZJ) lub amatorską (pozostała aktywność, również z zawodami amatorskimi) i wybierając odpowiedni dla siebie wariant ochrony. Ubezpieczenie wyczynowe roczne otrzymujesz zazwyczaj automatycznie online od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, na podanego przez Ciebie maila. Na pozostałe ubezpieczenia należy chwilę poczekać aż zostaną przez nas przygotowane.

Ubezpieczenie NNW jazda konna – wyczynowe czy amatorskie?

Częste pytanie jakie Państwo do nas kierują to jakie Ubezpieczenie jazda konna mam wybrać? Otóż, ubezpieczenie jeździeckie można podzielić na Ubezpieczenie Wyczynowe dla jeźdźców wyczynowych trenujących sporty jeździeckie (hippiczne) mniej lub bardziej regularnie oraz Ubezpieczenia Amatorskie. Ubezpieczenie jeźdźca wyczynowe zawiera w swoim zakresie udział zawody jeździeckich tak regionalnych i ogólnopolskich (PZJ ubezpieczenie online). Ze względu na przepisy, ubezpieczenie PZJ można zawrzeć do końca bieżącego roku lub na cały rok (rozwiązanie roczne rekomendujemy ze względu na korzystniejszą wysokość składki i zakres). Ubezpieczenie amatorskie jest dedykowane dla pozostałych jeźdźców jeżdżących amatorsko, rekreacyjnie, bądź sporadycznie. Dla jeźdźców jeżdżących jedynie w zawodach towarzyskich ubezpieczenie amatorskie jest wystarczające, jednak ze względu na zakres rekomendujemy ubezpieczenie wyczynowe.


PZJ UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ONLINE WYCZYNOWE

Wyczynowe ubezpieczenie jeździeckie dla dzieci i dorosłych jest honorowane przez sędziów i pozwala na start w zawodach organizowanych przez Polski Związek Jeździecki (PZJ ubezpieczenie online). Pozwala również, co niezwykle ważne, wystąpić o licencję PZJ. Polisa zawiera w treści informację, że ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia wyczynowe uprawianie jeździectwa (sporty hippiczne). Oznacza to między innymi udział w zawodach, imprezach sportowych, tak prywatnie, jak również dla członków klubów, związków, organizacji i stowarzyszeń.

Co ważne – Ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna również na obozach, koloniach, półkoloniach i warsztatach. Jednym słowem jedna polisa „obsługuje” nam wszystkie aktywności jeździeckie w trakcie roku, ale również nasze życie prywatne, zupełnie nie związane ze sportem. Polisa chroni również zawodowców, którzy otrzymują honoraria z tytułu jeździectwa. Polisa, zgodnie z wymogami PZJ, może mieć termin do końca roku, bądź na cały rok (wariant rekomendowany). Ubezpieczenie dziecka jazda konna jeżdżącego wyczynowo jak również polisę dla trenującego jeźdźca dorosłego (JK PZJ Ubezpieczenie zawodnika 2024 online) możemy zawrzeć poprzez formularz poniżej:

🏇 ➡️ Formularz UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ⬅️ 🏇


Ubezpieczenie jeździeckie dla dziecka
Wyczynowe ubezpieczenie jeździeckie

👇 Formularz do ubezpieczenia koni 👇

UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ONLINE AMATORSKIE 

Amatorskie ubezpieczenie jeździeckie jest dedykowane dla wszystkich pasjonatów jeździectwa. Począwszy od osób jeżdżących sporadycznie, rekreacyjnie, amatorsko po osoby startujące w zawodach. Jakkolwiek ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sporty hipiczne, to w treści polisy nie znajdziemy precyzyjnej informacji, że polisa jest dedykowana jeździectwu. W związku z tym, nie zawsze jest akceptowana przez komisję sędziowską lub jury w zawodach ogólnopolskich, bądź regionalnych, ale na pewno będzie przydatna na zawodach towarzyskich. Jeżeli jeździec trenuje sporadycznie, „od czasu do czasu”, to ubezpieczenie to będzie w pełni wystarczające. Jeżeli jeździec trenuje w miarę regularnie to ze względu na zakres ochrony powinien zdecydować się jednak na ubezpieczenie wyczynowe.

Największą grupę jeźdźców rekreacyjnych stanowią oczywiście dzieci (polisa – ubezpieczenie dziecka jazda konna) zaczynające swoją przygodę z jeździectwem. Również jeździectwo amatorskie uprawiają osoby które np. od czasu do czasu odwiedzają pobliską stadninę, żeby podszkolić swoje umiejętności jeździeckie. Wraz z rozwojem umiejętności i zwiększaniem aktywności jeździeckiej o częstotliwość treningów, przynależność klubową, jak również o starty w zawodach powinniśmy rozważyć decyzję o wykupieniu ubezpieczenia jeździeckiego wyczynowego.

Okres ochrony ubezpieczeniowej może być roczny, ale również może być to polisa krótkoterminowa. Formularz do przygotowania polisy:

🏇 ➡️ Formularz UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE ⬅️ 🏇


NNW jeździeckie amatorskie
NNW jeździeckie amatorskie

NNW jeździeckie, czyli dwa słowa wyjaśnienia od Lendy

W ubezpieczeniu „NNW jazda konna” mamy oczywiście wiele możliwości rozszerzenia ochrony. Jednym z tych, których jeździec potrzebuje najczęściej jest oczywiście rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu. Z pewnością rozszerzenie takie jest kluczowe dla jeźdźców wyczynowych. Umożliwia ono start w zawodach, ale również w egzaminach na brązową odznakę (BOJ) i srebrną odznakę (SOJ). Co ważne, ubezpieczenie jest honorowane przez Polski Związek Jeździecki (PZJ ubezpieczenie online). Należy pamiętać, że PZJ ubezpieczenie NNW wyczynowe uznaje za obowiązkowe dla każdego jeźdźca startującego w zawodach. Powinno ono być ważne co najmniej do końca danego roku kalendarzowego, choć optymalne rozwiązanie to polisa roczna. Jest ono konieczne również dla jeźdźca, który regularnie jeździ konno.

Jeśli należymy do klubu jeździeckiego i jeździmy konno regularnie to Towarzystwo z całą pewnością uzna naszą jazdę za wyczynową. W takim wypadku bez odpowiedniego rozszerzenia ochrony, musicie się Państwo liczyć z tym, że odpowiedzialność Towarzystwa może być wyłączona z podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że „ubezpieczenie jazda konna” będzie aktywne dopiero od następnego dnia po wystawieniu polisy. Jest to szczególnie istotne dla osób startujących w zawodach, które kupują polisę „na ostatnią chwilę”. 😉 

Korzystnymi rozwiązaniami na rynku, które oczywiście w Lendy rekomendujemy, w zależności od potrzeb klientów są: ubezpieczenie NNW jazda konna amatorska – ubezpieczenie jeździeckie NNW Compensa, oraz ubezpieczenie jeździeckie PZU. Główną zaletą amatorskiego ubezpieczenia Compensy są korzystne warianty przy dłuższym okresie ubezpieczenia. Jeśli chodzi o ubezpieczenie jeździeckie PZU, to atutem tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego są korzystne rozwiązania dla polis krótkoterminowych (kilkudniowych). Propozycjami pozostałych Towarzystw również dysponujemy i również ofertę tych Towarzystw możemy przygotować, jak np. ubezpieczenie jeździeckie Hestia. W Lendy współpracujemy ze wszystkimi większymi towarzystwami w Polsce (ponad 20).

UBEZPIECZENIE JEŹDŹCA – WARIANTY

Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się z wariantami ubezpieczeń NNW jeździeckie i ewentualnie otrzymać polisę, zapraszamy poniżej do formularza. W formularzu najpierw należy wybrać ubezpieczenie wyczynowe (np. ubezpieczenie do licencji PZJ) lub amatorskie. Następnie należy podać wymagane dane jeźdźca i ewentualnie rodzica lub opiekuna dziecka abyśmy mieli podstawę do wystawienia polisy jeździeckiej. Jeśli chodzi o ubezpieczenie dziecka jazda konna to osobą ubezpieczającą jest rodzic/opiekun, a osobą ubezpieczoną dziecko. Po wypełnieniu formularza i przesłaniu go online do Lendy, kalkulację składki lub samą polisę otrzymacie Państwo bezpośrednio z Towarzystwa mailem. Należy pamiętać, że ochrona „ubezpieczenie jazda konna” będzie aktywna najszybciej od następnego dnia od wystawienia polisy. Jest to szczególnie istotne dla osób biorących udział w zawodach. 

Ubezpieczenie jeździeckie dla dzieci
Ubezpieczenie jeździeckie dla dzieci

Formularz do przygotowania polisy jeździeckiej

⬇️ ⬇️ ⬇️

➡️ Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU  ⬅️

Tabela uszczerbków

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Piotrem pod nr telefonu – 690 899 228 lub poprzez mail – piotr@lendy.pl

GRUPOWE UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE 

Ubezpieczenia grupowe NNW dla jeźdźców przygotowujemy oczywiście pod konkretne zamówienie i niemal „szyjemy je na miarę”. Oferujemy do wyboru odpowiednie sumy ubezpieczenia, składki, oraz odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Szczególnie interesujące jest Generali oraz ubezpieczenie jeździeckie Hestia, ubezpieczenie jeździeckie PZU. Możemy wybrać oczywiście dowolne okresy ubezpieczenia, liczbę ubezpieczonych, oraz ubezpieczenie imienne i bezimienne. Zapewniamy ubezpieczenie NNW jeździectwo grupowe dla jeźdźców na obozach, koloniach, półkoloniach, na zajęciach w szkółkach jeździeckich i oczywiście na wszelkich innych zajęciach grupowych. Więcej na temat ubezpieczenia grupowego dla jeźdźców możemy przeczytać tutaj – GRUPOWE UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE

A tutaj jest Ubezpieczenie Psa

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template