Odznaki jeździeckie

 

 Odznaki jeździeckie Polski Związek Jeździecki wprowadził 1 stycznia 2004 roku. Wprowadzone zostały w trosce o podnoszenie standardów szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich. Postanowił wdrożyć odznaki jeździeckie wprowadzając system trzystopniowy – brązowy, srebrny i złoty, W dążeniu do ciągłego doskonalenia, od 1 stycznia 2022 roku dołączono czwarty stopień odznaki – Jeżdżę Konno. 

 

Korzyści – Odznaki jeździeckie  

Odznaki jeździeckie powstały z inicjatywny Polskiego Związku Jeździeckiego celem podniesienia jakości nauczania jazdy konnej. Ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno osób rozpoczynających naukę, jak i tych już biegłych w jeździectwie. Warto podkreślić, że Polski Związek Jeździecki odznaki traktuje jako narzędzie ukierunkowane na poprawę ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności środowiska „koniarzy”. Jest to również promowanie zgodnego z zasadami umiejętnej współpracy z końmi. Rozpoczęcie nauki jazdy konnej to fascynująca przygoda, a zdobywanie odznak jeździeckich staje się nieodzownym krokiem aby była rozwijana pasja oraz dążenie do udziału w zawodach jeździeckich.

Ze względu na rosnącą liczbę osób praktykujących jeździectwo, pojawiła się konieczność ustanowienia spójnych wytycznych umożliwiających adeptom tego sportu obiektywną ocenę ich umiejętności. Pomimo przejrzystości systemu odznak, wielu jeźdźców oczywiście, zastanawia się nad stopniem trudności egzaminów i skutecznymi metodami przygotowania się do nich. Postaramy się nieco przybliżyć różne aspekty związane z odznakami jeździeckimi Polskiego Związku Jeździeckiego.

Odznaki jeździeckie

Odznaki Jeździeckie – Odznaki konne

Wybierz się po wiedzę na temat odpowiedniej odznaki dla Ciebie

👇     👇     👇

 
 
 

Egzaminy na Odznaki Jeździeckie, wymagania

Aby zdobyć pożądaną odznakę jeździecką, należy podjąć wyzwanie różnorodnych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Kryteria niezbędne do uzyskania każdej z odznak zostały precyzyjnie opisane na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego, umożliwiając odpowiednie przygotowanie się do egzaminu. Koniecznie pamiętaj, musisz mieć ubezpieczenie jeździeckie – link do przygotowania polisy jest poniżej.

👇  ⬇️  👇

Odznaka Jeżdżę Konno
Odznaka Jeżdżę Konno

Odznaka Jeżdżę Konno – pierwszy krok 

 

Minimalny wiek uczestnika egzaminu to 6 lat, uwzględniając rok urodzenia. 

Egzamin składa się z dwóch części: opieki stajennej oraz jazdy, podczas której należy wykazać się umiejętnościami zgodnie z wymaganiami. Osoby przeprowadzające egzamin muszą być szkoleniowcami Polskiego Związku Jeździeckiego posiadającymi aktualne licencje.

Uczestnicy egzaminu mogą nosić dowolny strój, jednak ważne jest, aby był on schludny i wygodny. Każdy jeździec, oczywiście, musi być zaopatrzony w kask jeździecki, a osoby poniżej 15. roku życia dodatkowo powinny nosić kamizelkę ochronną. Zasady dotyczące konia obejmują jazdę w wędzidle pojedynczo lub podwójnie łamanym, a także zezwalają na korzystanie z ochraniaczy i wodzy pomocniczych, takich jak wypinacze.

Zdanie egzaminu na odznakę „Jeżdżę konno” stanowi pierwszy, niezbędny krok, jeśli planuje się ubieganie o pozostałe odznaki – brązową, srebrną i złotą. Z każdym kolejnym egzaminem istnieje możliwość startowania w zawodach o wyższym stopniu trudności oraz uzyskania oficjalnych uprawnień jako zawodnik, instruktor sportowy lub trener. To szczególnie istotne, jeśli podchodzi się do jeździectwa z powagą i planuje się rozwijanie się w tej dziedzinie. Jednak nawet osoby traktujące jazdę konną jako hobby mogą w ten sposób ocenić swoje umiejętności i otworzyć sobie drogę do udziału w zawodach na bardziej zaawansowanym poziomie.

Brązowa Odznaka Jeździecka
Brązowa Odznaka Jeździecka

Co należy wiedzieć na temat Brązowej Odznaki Jeździeckiej?

Brązowa Odznaka jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej 7 lat.

W ramach egzaminu na to wyróżnienie, konieczne jest zrozumienie opieki stajennej, obejmującej właściwe postępowanie z koniem w stajni, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i prowadzenie konia z ręki.

Część teoretyczna skupia się na podstawach zachowania koni, żywienia, używania pomocy, zasad ujeżdżania, obsługi sprzętu jeździeckiego itp.

W praktyce ujeżdżeniowej uczestnicy muszą wykonać program PZJ. Muszą również zaprezentować trzy podstawowe chody konia, oceniając poprawność dosiadu i zastosowania pomocy. Część praktyczna związana ze skokami obejmuje pokonanie sześciu przeszkód o maksymalnej wysokości 70 cm (60 cm dla kuców), w tym skoku z kłusa przez przeszkodę C.

Srebrna Odznaka Jeździecka
Srebrna Odznaka Jeździecka

Srebrna Odznaka Jeździecka

 

Aby otrzymać Srebrną Odznakę Jeździecką, należy spełnić następujące wymogi:

  •  Posiadanie Brązowej Odznaki przez co najmniej trzy miesiące.
  • Wiek jeźdźca musi wynosić przynajmniej 9 lat według rocznika urodzenia.

Srebrna Odznaka Jeździecka daje uprawnienia do:

  • Startu w konkursach do klasy „C”,
  • Udziału w Mistrzostwach Polski Kuców, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Młodych Koni,
  • Uprawnienia w skokach (SOJ).

Posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckiej oraz spełnienie jednego z poniższych warunków daje dodatkowe uprawnienia:

  • Posiadanie trzeciej klasy sportowej w skokach w karierze.
  • Ukończenie konkursu egzaminacyjnego z wynikiem do 3,5 punktów karnych.
  • Udział na kucu (grupa B, C, D) w zawodach w swojej lub wyższej grupie, konkursie na styl jeźdźca, uzyskanie wyniku do 3,5 punktów karnych.

Te dodatkowe kryteria umożliwiają:

  • Start w konkursach do klasy N i niższych.
  • Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Pucharze Polski Kuców kategorii B, C, D, Pucharze Polski Młodych Koni, Mistrzostwach Polski Kuców.
Złota Odznaka Jeździecka
Złota Odznaka Jeździecka

Złota Odznaka Jeździecka – najwyższy stopień podium

Po Złotą Odznakę Jeździecką mogą starać się osoby, które ukończyły 12 rok życia.

Teoria na egzaminie obejmuje rozszerzone informacje dotyczące tematów omawianych podczas egzaminu na niższe odznaki, kładąc dodatkowy nacisk na teorię sportu oraz historię jeździectwa. 

W części praktycznej związanej z ujeżdżeniem, uczestnicy muszą wykonać czworobok odpowiadający klasie N w ujeżdżeniu, uwzględniając elementy takie jak ustępowanie od łydki, kontrgalop, trawers i łopatka. Natomiast w praktycznej części egzaminu dotyczącej skoków, uczestnicy powinni pokonać siedem przeszkód o wysokości do 100 cm i szerokości maksymalnie 110 cm (dla kuców odpowiednio 90 cm i 100 cm), w tym jednego szeregu dwuczłonowego i jednej linii. 

Warto zaznaczyć, że z części praktycznej są zwolnione osoby posiadające II klasę sportową w ujeżdżeniu lub WKKW (ujeżdżenie), oraz III klasę sportową w skokach lub WKKW (skoki).

Jeśli potrzebujesz ubezpieczyć konia, poniżej mamy dostępny bezpłatny, niezobowiązujący kalkulator ubezpieczenia konia.

👇  ⬇️  👇

PZJ Odznaki Jeździeckie
PZJ Odznaki Jeździeckie

Kilka pytań w sprawie egzaminów na odznaki jeździeckie

Czy na egzamin muszę przyjechać z własnym koniem?

   Nie ma obowiązku startowania na własnych koniach. Większość ośrodków oferuje możliwość zdania części praktycznej na koniach stajennych.

Ile błędów można popełnić w części praktycznej?

   Dopiero trzeci błąd kończy przejazd egzaminacyjny oceną negatywną. Eliminacją jest też, oczywiście, upadek z konia, upadek jeźdźca z koniem lub w przypadku ujeżdżenia, wyjście konia wszystkimi czterema nogami za czworobok.

Ile błędów można popełnić w części teoretycznej?

Nie ma tutaj dokładnych wytycznych. Egzaminujący sprawdza Twoją wiedzę podczas rozmowy i decyduje o tym, czy egzamin zostaje zaliczony, czy też nie.

Czy mogę podejść ponownie do egzaminu, jeśli nie uda mi się go zdać za pierwszym razem?

    Tak, możesz podejść do egzaminu dowolną ilość razy w dogodnym dla Ciebie terminie.

Czy jeśli nie zdam tylko części egzaminu, to muszę powtórzyć całość raz jeszcze?

   Jeśli udało Ci się zaliczyć część teoretyczną, to będziesz musiał poprawić jedynie część praktyczną. Pamiętaj również, że nieudana próba ujeżdżeniowa uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu skokowego.

 Jakie pomoce są dozwolone podczas prób praktycznych?

   Użycie bata (zgodnie z obowiązującymi normami) jest dozwolone w skokach na każdym poziomie. Ostrogi nie są dozwolone podczas egzaminu na brązową odznakę, przy srebrnej tylko za zgodą komisji, natomiast przy złotej odznace dozwolone jest ich użycie.

Czy dostanę potwierdzenie zdanego egzaminu na odznakę?

   Tak, każda osoba, która zakończy egzamin z pozytywnym wynikiem, powinna otrzymać certyfikat oraz przypinkę w kolorze zdawanej odznaki.

Lendy życzy powodzenia!

Logo portal Lendy
Lendy

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template
DANE KONTAKTOWE