fbpx

Odznaki jeździeckie

 

Odznaki jeździeckie Polski Związek Jeździecki wprowadził 1 stycznia 2004 roku. Wprowadzone zostały w trosce o podnoszenie standardów szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich. Postanowił wdrożyć odznaki jeździeckie wprowadzając system trzystopniowy – brązowy, srebrny i złoty, W dążeniu do ciągłego doskonalenia, od 1 stycznia 2022 roku dołączono czwarty stopień odznaki – Jeżdżę Konno. 

 

Odznaki jeździeckie – korzyści

Odznaki jeździeckie powstały z inicjatywny Polskiego Związku Jeździeckiego celem podniesienia jakości nauczania jazdy konnej. Ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno osób rozpoczynających naukę, jak i tych już biegłych w jeździectwie. Warto podkreślić, że Polski Związek Jeździecki odznaki traktuje jako narzędzie ukierunkowane na poprawę ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności środowiska „koniarzy” oraz promowanie zasadnego i zgodnego z zasadami korzystania z koni. Rozpoczęcie nauki jazdy konnej to fascynująca przygoda, a zdobywanie odznak jeździeckich staje się nieodzownym krokiem w kierunku rozwijania pasji oraz dążenia do udziału w zawodach jeździeckich.

Ze względu na rosnącą liczbę osób praktykujących jeździectwo, pojawiła się konieczność ustanowienia spójnych wytycznych umożliwiających adeptom tego sportu obiektywną ocenę ich umiejętności. Pomimo przejrzystości systemu odznak, wielu zastanawia się nad stopniem trudności egzaminów i skutecznymi metodami przygotowania do nich. Postaramy się nieco przybliżyć różne aspekty związane z odznakami jeździeckimi Polskiego Związku Jeździeckiego.

Jakie są odznaki jeździeckie PZJ?

Jak wygląda struktura odznak jeździeckich? Polski Związek Jeździecki (PZJ) przyznaje trzy różne odznaki: brązową, srebrną i złotą. Aby uzyskać każdą z tych odznak, konieczne jest zdanie oficjalnego egzaminu, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin ten odbywa się w ośrodku jeździeckim certyfikowanym przez PZJ.

Dodatkowo, od 2013 roku wprowadzono powszechną odznakę jeździecką „Jeżdżę Konno”. Jest ona przeznaczona dla osób rozpoczynających swoją przygodę z jeździectwem i może być przyznawana przez licencjonowanych szkoleniowców PZJ. Ocena jeźdźca odbywa się podczas jazdy indywidualnej lub grupowej, uwzględniając trzy podstawowe chody.

Zdobycie odznak wymaga postępowania zgodnie z hierarchią, rozpoczynając od najniższej. Jednak istnieje wyjątek dla odznaki „Jeżdżę Konno” – jej posiadanie nie jest wymagane do przystąpienia do egzaminu na brązową odznakę (choć zwalnia ona z części dotyczącej opieki stajennej podczas tego egzaminu). Egzamin na każdą z odznak obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące jeździectwa ogólnie, jak i praktyczne umiejętności, takie jak ujeżdżenie i skoki.

Odznaki Jeździeckie – Odznaki konne

Egzaminy na Odznaki Jeździeckie, wymagania

Aby zdobyć pożądaną odznakę jeździecką, należy podjąć wyzwanie różnorodnych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Kryteria niezbędne do uzyskania każdej z odznak zostały precyzyjnie opisane na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego, umożliwiając odpowiednie przygotowanie się do egzaminu. Koniecznie pamiętaj, musisz mieć ubezpieczenie jeździeckie – link do przygotowania polisy jest poniżej.

Odznaka Jeżdżę Konno – pierwszy krok 

Minimalny wiek uczestnika egzaminu to 6 lat, uwzględniając rok urodzenia. 

Egzamin składa się z dwóch części: opieki stajennej oraz jazdy, podczas której należy wykazać się umiejętnościami zgodnie z wymaganiami. Osoby przeprowadzające egzamin muszą być szkoleniowcami Polskiego Związku Jeździeckiego posiadającymi aktualne licencje.

Uczestnicy egzaminu mogą nosić dowolny strój, jednak ważne jest, aby był on schludny i wygodny. Każdy jeździec musi być zaopatrzony w kask jeździecki, a osoby poniżej 15. roku życia dodatkowo powinny nosić kamizelkę ochronną. Zasady dotyczące konia obejmują jazdę w wędzidle pojedynczo lub podwójnie łamanym, a także zezwalają na korzystanie z ochraniaczy i wodzy pomocniczych, takich jak wypinacze.

Zdanie egzaminu na odznakę „Jeżdżę konno” stanowi pierwszy, niezbędny krok, jeśli planuje się ubieganie o pozostałe odznaki – brązową, srebrną i złotą. Z każdym kolejnym egzaminem istnieje możliwość startowania w zawodach o wyższym stopniu trudności oraz uzyskania oficjalnych uprawnień jako zawodnik, instruktor sportowy lub trener. To szczególnie istotne, jeśli podchodzi się do jeździectwa z powagą i planuje się rozwijanie się w tej dziedzinie. Jednak nawet osoby traktujące jazdę konną jako hobby mogą w ten sposób ocenić swoje umiejętności i otworzyć sobie drogę do udziału w zawodach na bardziej zaawansowanym poziomie.

Brązowa Odznaka Jeździecka – co należy wiedzieć?

Brązowa Odznaka jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej 7 lat.

W ramach egzaminu na to wyróżnienie, konieczne jest zrozumienie opieki stajennej, obejmującej właściwe postępowanie z koniem w stajni, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i prowadzenie konia z ręki.

Część teoretyczna skupia się na podstawach zachowania koni, żywienia, używania pomocy, zasad ujeżdżania, obsługi sprzętu jeździeckiego itp.

W praktyce ujeżdżeniowej uczestnicy muszą wykonać program PZJ. Muszą również zaprezentować trzy podstawowe chody konia, oceniając poprawność dosiadu i zastosowania pomocy. Część praktyczna związana ze skokami obejmuje pokonanie sześciu przeszkód o maksymalnej wysokości 70 cm (60 cm dla kuców), w tym skoku z kłusa przez przeszkodę.

Złota Odznaka Jeździecka – najwyższy stopień podium

Po Złotą Odznakę Jeździecką mogą starać się osoby, które ukończyły 12 rok życia.

Teoria na egzaminie obejmuje rozszerzone informacje dotyczące tematów omawianych podczas egzaminu na niższe odznaki, kładąc dodatkowy nacisk na teorię sportu oraz historię jeździectwa. 

W części praktycznej związanej z ujeżdżeniem, uczestnicy muszą wykonać czworobok odpowiadający klasie N w ujeżdżeniu, uwzględniając elementy takie jak ustępowanie od łydki, kontrgalop, trawers i łopatka. Natomiast w praktycznej części egzaminu dotyczącej skoków, uczestnicy powinni pokonać siedem przeszkód o wysokości do 100 cm i szerokości maksymalnie 110 cm (dla kuców odpowiednio 90 cm i 100 cm), w tym jednego szeregu dwuczłonowego i jednej linii. 

Warto zaznaczyć, że z części praktycznej są zwolnione osoby posiadające II klasę sportową w ujeżdżeniu lub WKKW (ujeżdżenie), oraz III klasę sportową w skokach lub WKKW (skoki).

Jeśli potrzebujesz ubezpieczyć konia, poniżej mamy dostępny bezpłatny, niezobowiązujący kalkulator ubezpieczenia konia.

Kilka pytań w sprawie egzaminów na jeździeckie

Czy na egzamin muszę przyjechać z własnym koniem?

   Nie ma obowiązku startowania na własnych koniach. Większość ośrodków oferuje możliwość zdania części praktycznej na koniach stajennych.

Ile błędów można popełnić w części praktycznej?

   Dopiero trzeci błąd kończy przejazd egzaminacyjny oceną negatywną. Eliminacją jest też upadek z konia, upadek jeźdźca z koniem lub w przypadku ujeżdżenia, wyjście konia wszystkimi czterema nogami za czworobok.

Ile błędów można popełnić w części teoretycznej?

Nie ma tutaj dokładnych wytycznych. Egzaminujący sprawdza Twoją wiedzę podczas rozmowy i decyduje o tym, czy egzamin zostaje zaliczony, czy też nie.

Czy mogę podejść ponownie do egzaminu, jeśli nie uda mi się go zdać za pierwszym razem?

    Tak, możesz podejść do egzaminu dowolną ilość razy w dogodnym dla Ciebie terminie.

Czy jeśli nie zdam tylko części egzaminu, to muszę powtórzyć całość raz jeszcze?

   Jeśli udało Ci się zaliczyć część teoretyczną, to będziesz musiał poprawić jedynie część praktyczną. Pamiętaj również, że nieudana próba ujeżdżeniowa uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu skokowego.

 Jakie pomoce są dozwolone podczas prób praktycznych?

   Użycie bata (zgodnie z obowiązującymi normami) jest dozwolone w skokach na każdym poziomie. Ostrogi nie są dozwolone podczas egzaminu na brązową odznakę, przy srebrnej tylko za zgodą komisji, natomiast przy złotej odznace dozwolone jest ich użycie.

Czy dostanę potwierdzenie zdanego egzaminu na odznakę?

   Tak, każda osoba, która zakończy egzamin z pozytywnym wynikiem, powinna otrzymać certyfikat oraz przypinkę w kolorze zdawanej odznaki.

Lendy życzy powodzenia!

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template
DANE KONTAKTOWE